Newsletter - 46/2018

 

16. listopadu 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
12. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu oproti září o 0,4 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen ve většině oddílů spotřebního koše. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zpomalil na 2,2 %, což bylo o 0,1 p. b. méně než v září.
14. 11.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 11.
Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2018
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 2,3 %.
15. 11.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2017
Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.

15. 11.
Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2008 až 2017
Počet zemřelých podle příčiny smrti dle současné mezinárodní klasifikace nemocí. Údaje jsou uvedeny podle věku a pohlaví a přepočteny na současné kraje a okresy. 

15. 11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za I. pololetí 2018
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní neschopnosti, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, průměrnou dobu trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob či počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny.

15. 11.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 11.
Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech – 2006–2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 11.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu - září 2018
V září 2018 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,4 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,0 %.
16. 11.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
16. 11.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
16. 11.
Indexy cen výrobců - říjen 2018
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 %, ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, ceny stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,9 %, ceny průmyslových výrobců o 3,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.
16. 11.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 11.
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 

Připravujeme:
19. 11. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
19. 11. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 3. čtvrtletí 2018
19. 11. Tisková konference:
Češi on-line
23. 11. Demografická příručka - 2017

Informace ze světa:
12. 11. Eurostat: Největším vývozcem vína je Francie, s odstupem následuje Itálie a dále Španělsko
12. 11. WHO: Odolnost bakterií vůči antibiotikům způsobí až 700 tis. úmrtí ročně
12. 11. Statistics New Zealand: Cena jehněčích kotlet na začátku grilovací sezóny roste

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10