Newsletter - 45/2023

 

10. listopadu 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Index stavební produkce - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Index průmyslové produkce - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2023
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,8 mld. Kč, což byl meziročně o 25,3 mld. Kč lepší výsledek.
6. 11. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavební produkce a zakázky - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavební povolení a bytová výstavba - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavební povolení - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Průmysl - září 2023
Průmyslová produkce v září meziročně reálně klesla o 5,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,2 %.
6. 11. Stavebnictví - září 2023
Stavební produkce v září meziročně vzrostla o 1,7 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 11,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 24,6 % bytů více, dokončeno bylo o 25,9 % bytů méně.
6. 11. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Průmysl - měsíční data - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Maloobchod - září 2023
Meziročně se tržby v maloobchodě v září snížily reálně o 4,0 %, meziměsíčně klesly o 0,4 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 2,7 % a meziměsíčně klesly o 1,7 %.
8. 11. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Návštěvnost v hotelech - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Služby - 3. čtvrtletí 2023
Ve 3. čtvrtletí tržby za služby klesly mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 5,2 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo odvětví dopravy a skladování.
8. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2023
Ve 3. čtvrtletí 2023 se celkový počet příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení meziročně zvýšil o 7,9 % a počet přenocování o 5,0 %. Ubytovalo se více cizinců i domácích hostů. Výsledky za celkovou návštěvnost v letošní hlavní turistické sezóně překonaly předcovidový rok 2019.
8. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2023
Ve 3. čtvrtletí došlo k dalšímu snížení výroby masa, meziročně o 5,7 %. K největšímu poklesu došlo opět ve výrobě vepřového (−8,5 %). V tomto období mírně klesla i výroba drůbežího (−4,8 %), zatímco hovězího se vyrobilo přibližně stejně jako ve 3. čtvrtletí loňského roku (+0,9 %). Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,3 %.
8. 11. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 3. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 38. týden / září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 38. týden / září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2023
Chytré mobilní telefony používá v Česku již 82 % osob, internet 86 % osob a 63 % přes něj také nakupuje. Mezi lidmi se zvyšuje zájem o předplacené služby streamovacích platforem a roste také zájem o internetovou bezpečnost.
10. 11. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 3. čtvrtletí 2023
Vývozní ceny se ve 3. čtvrtletí 2023 proti 2. čtvrtletí 2023 zvýšily o 0,7 %, meziročně ve 3. čtvrtletí 2023 se snížily o 4,4 %. Dovozní ceny ve 3. čtvrtletí 2023 proti 2. čtvrtletí 2023 vzrostly o 1,3 %, meziročně ve 3. čtvrtletí 2023 klesly o 11,2 %. Směnné relace dosáhly ve 3. čtvrtletí 2023 proti 2. čtvrtletí 2023 hodnoty 99,4 %, meziročně ve 3. čtvrtletí 2023 hodnoty 107,7 %.
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - září 2023
V září 2023 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,1 %, meziročně klesly o 3,5 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,0 %, meziročně klesly o 9,2 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,2 %, meziročně 106,4 %.
10. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2023
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2023
Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv, který byl kompenzován poklesem cen v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 8,5 %, což bylo o 1,6 procentního bodu více než v září.
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - říjen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2023
13. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2023
14. 11. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2023
15. 11. Úplné náklady práce - 2022
15. 11. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2022
15. 11. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2022
16. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2023
16. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2023
16. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2023
16. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2023
16. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2023
16. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 46. kalendářní týden 2023
16. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2023
16. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 3. čtvrtletí 2023
16. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2023
16. 11. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2023
16. 11. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10