Newsletter - 45/2022

 

11. listopadu 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Index stavební produkce - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Index stavební produkce - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Bytová výstavba - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Stavební povolení - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Průmysl - září 2022
Průmyslová produkce v září meziročně reálně vzrostla o 8,3 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 21,9 %.
7. 11.
Stavebnictví - září 2022
Stavební produkce v září reálně meziročně klesla o 3,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 43,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 48,5 % bytů více.
7. 11.
Index průmyslové produkce - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Zahraniční obchod se zbožím - září 2022
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,9 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč menší. 

7. 11.
Stavební povolení - leden až září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11.
Průmysl - měsíční data - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11.
Maloobchod - září 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v září snížily reálně o 5,6 %, meziměsíčně vzrostly o 0,8 %.
8. 11.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11.
Návštěvnost v hotelech - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Služby - 3. čtvrtletí 2022
Ve 3. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 6,9 %. Sezónně očištěné tržby reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,2 %. 
9. 11.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2022
Výroba masa na jatkách klesla ve 3. čtvrtletí na 110 278 tun (meziročně o 4,6 %). Snížení výroby postihlo všechny tři hlavní druhy masa - hovězí o 6,2 %, vepřové o 4,5 % a drůbeží o 4,0 %, zatímco ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat meziročně vzrostly o více než čtvrtinu.
9. 11.
Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2022
Ve 3. čtvrtletí 2022 se zvýšil celkový počet příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení meziročně o 11,1 % a počet přenocování o 7,4 %. Ubytovalo se více cizinců, ale domácích hostů meziročně ubylo. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti v letních měsících 97 %.

9. 11.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 38. týden / září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 38. týden / září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - září 2022
V září 2022 vývozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,7 %, meziročně rostly o 14,3 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně rostly o 20,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,3 %, meziročně 95,3 %.
10. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2022
Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 1,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména promítnutím Úsporného tarifu a odpuštěním poplatku za podporované zdroje energie pro ceny elektřiny a na druhé straně vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 15,1 %, což bylo o 2,9 procentního bodu méně než v září.
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 11.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 11.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 11. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2022
14. 11. Registrace ekonomických subjektů - 3. čtvrtletí 2022
15. 11. Úplné náklady práce - 2021
15. 11. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2021
16. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2022
16. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 3. čtvrtletí 2022
16. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2022
16. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2022
16. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2022
16. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2022
16. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2022
18. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 46. kalendářní týden 2022
18. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2022
18. 11. Školy a školská zařízení - 2021/2022
18. 11. Registr ekonomických subjektů – otevřená data

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10