Newsletter - 45/2021

 

5. listopadu 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
1. 11. Pracovní místa v ČSÚ - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Správní obvody obcí s rozšířenou působností - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Porážky hospodářských zvířat - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Výroba masa na jatkách - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Úřední deska ČSÚ - listopad 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 11.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - září 2021
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v září letošního roku 2,7 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,3 %, míra nezaměstnanosti žen 3,1 %.
2. 11.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 37. a 38. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 11.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 37. a 38. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2021
Celková zaměstnanost ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 23,9 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesl o 8,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních včetně dětí do 15 let se snížil o 12,0 tis.

3. 11.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 44. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Maloobchod - září 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v září zvýšily reálně o 3,4 %, bez očištění o 3,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,3 %.

Připravujeme:
8. 11. Průmysl - měsíční data - září 2021
8. 11. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2021
8. 11. Index stavební produkce - září 2021
8. 11. Bytová výstavba - září 2021
8. 11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2021
8. 11. Stavební povolení - září 2021
8. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2021
8. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2021
8. 11. Index stavební produkce - září 2021
8. 11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2021
8. 11. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2021
8. 11. Průmysl - září 2021
8. 11. Stavebnictví - září 2021
8. 11. Index průmyslové produkce - září 2021
8. 11. Stavební povolení - září 2021
8. 11. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - září 2021
8. 11. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - září 2021
9. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2021
9. 11. Služby - 3. čtvrtletí 2021
9. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2021
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2021
9. 11. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2021
9. 11. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2021
9. 11. Návštěvnost v hotelech - září 2021
9. 11. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2021
9. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2021 - doplnění
9. 11. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2021
9. 11. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - září 2021
9. 11. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2021
9. 11. Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2021
9. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2021
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu - září 2021
10. 11. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2021
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2021
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - říjen 2021
10. 11. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 3. čtvrtletí 2021
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2021
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2021
11. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2021
12. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2021
12. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2021
12. 11. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10