Newsletter - 45/2020

 

6. listopadu 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
2. 11. Pracovní místa v ČSÚ - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 11.
Spotřební výdaje domácností - 2019
Publikace obsahuje výsledky výběrového šetření Statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právní formy užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu, za domácnosti s dětmi podle typu rodiny a další typy domácností bez dětí. Za uvedené skupiny domácností jsou publikovány výdaje jako roční průměry na osobu v Kč a struktura v %.

3. 11.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2020
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně snížila o 72,9 tis. osob a dosáhla 5 233,3 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 39,0 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 54,9 tis.

3. 11.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Počet zemřelých – 37. a 38. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice – 37. a 38. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11. Tisková konference:
Výzkum a vývoj v roce 2019
Již třetí rok v řadě byl v Česku zaznamenán výrazný nárůst výdajů na výzkum a vývoj. V roce 2019 meziročně vzrostly o 9 % na 112 miliard korun. Od roku 2015 působí v Česku ve výzkumu a vývoji více než 100 tisíc pracovníků.
4. 11.
Porážky hospodářských zvířat - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Výroba masa na jatkách - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11. Tisková zpráva:
Tiskovou mluvčí Sčítání 2021 je Jolana Voldánová
Dlouholetá moderátorka České televize Jolana Voldánová se stala tiskovou mluvčí a tváří projektu Sčítání 2021. Na pozici nastupuje k dnešnímu dni. Kromě standardního mediálního servisu se bude podílet i na přípravě a realizaci komunikační strategie sčítání.  
5. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Maloobchod - září 2020
Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy v září reálně stagnovaly, bez očištění se zvýšily o 0,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,4 %.
5. 11.
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2019
Hudba u nás tvoří přibližně tři čtvrtiny rozhlasového vysílání. Více než polovina hudebních nahrávek odvysílaných rozhlasem v roce 2019 byla vydaná v novém miléniu. Na celkovém hudebním vysílání se podílely 63 % nahrávky zahraničních interpretů, u nahrávek vydaných před rokem 1980 však dominovali interpreti čeští a slovenští.
6. 11.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Index stavební produkce - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Bytová výstavba - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební povolení - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Zahraniční obchod se zbožím - září 2020
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,4 mld.
 Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.
6. 11.
Zahraniční obchod se zbožím - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební povolení - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Průmysl - září 2020
Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 4,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,8 %.
6. 11.
Stavebnictví - září 2020
Stavební produkce v září reálně meziročně klesla o 8,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 19,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 29,5 % bytů méně. Dokončeno bylo o 28,8 % bytů méně.
6. 11.
Průmysl - měsíční data - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Index průmyslové produkce - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Index stavební produkce - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2020
9. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2020
9. 11. Návštěvnost v hotelech - září 2020
9. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2020
9. 11. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2020
9. 11. Služby - 3. čtvrtletí 2020
9. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2020 - doplnění
9. 11. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2020
9. 11. Služby - měsíční indexy tržeb - září 2020
9. 11. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2020
9. 11. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2020
9. 11. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2020
10. 11. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2020
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2020
10. 11. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2020
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2020
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu - září 2020
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - říjen 2020
10. 11. Počet zemřelých - 39. kalendářní týden 2020
10. 11. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 39. kalendářní týden 2020
11. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2020
11. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2020
13. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 46. kalendářní týden 2020
13. 11. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2019
13. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10