Newsletter - 45/2018

 

9. listopadu 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 11. Maloobchod - září 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v září zvýšily reálně o 2,5 %, bez očištění o 1,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. 
5. 11.
Porážky hospodářských zvířat - září 2018
Publikace přináší podrobné údaje o porážkách hospodářských zvířat za září 2018 a od počátku roku v členění podle druhů a krajů.

5. 11.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2018
Podrobná čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a vývoji průměrných cen za ČR u sledovaných výřezů surového dříví.

5. 11.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 11.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2018
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšila o 44,1 tis. osob a dosáhla 5 301,4 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 22,6 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,4 %.
5. 11.
Zahraniční obchod ČR v národním pojetí - 2005 až 2017
Datová publikace zahraničního obchodu, která přináší údaje za období 2005 až 2017.
6. 11.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad, otevřená data.
6. 11.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Zahraniční obchod - září 2018
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší.
6. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Bytová výstavba - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavební povolení - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Index stavební produkce - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Průmysl - měsíční data - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11. Stavebnictví - září 2018
Stavební produkce v září 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 8,6 % bytů méně.
6. 11.
Průmysl - září 2018
Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,5 %, bez očištění byla nižší o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.
6. 11.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2018
Publikace předkládá údaje o zahraničním obchodu ČR v členění podle CZ-CPA celkem a v teritoriální struktuře.

6. 11. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - září 2018
Publikace obsahuje údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a zbožové struktuře.

7. 11. Tisková konference:
Cestovnímu ruchu v Česku se daří
Od počátku roku do konce září se v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice ubytovalo 16,80 miliónu turistů. Více turistů k nám přijelo ze sousedních států a z asijských zemí, konkrétně z Číny a Tchaj-wanu, výrazněji přibylo také turistů z Ukrajiny.
7. 11.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2018 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Služby - měsíční indexy tržeb - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2018
Ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 5,7 % a počet jejich přenocování o 4,3 %. Trend rostoucí návštěvnosti se tak znovu potvrdil i v hlavní turistické sezóně.

7. 11.
Služby - 3. čtvrtletí 2018
Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily reálně o 2,8 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.

7. 11.
Návštěvnost v hotelech - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 11. Tisková zpráva: Minisčítání spěje do finále
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2018
Publikace obsahuje údaje z bilance ropy a ropných produktů a bilance zemního plynu na trhu v ČR podle mezinárodní metodiky IEA.
9. 11.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 11. Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu oproti září o 0,4 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen ve většině oddílů spotřebního koše. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zpomalil na 2,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v září.

Připravujeme:
12. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2018
14. 11. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2018
14. 11. Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2018
15. 11. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2017
15. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2008 až 2017
15. 11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za I. pololetí 2018
15. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2018
15. 11. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2006-2017
16. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2018
16. 11. Indexy cen vývozu a dovozu - září 2018
16. 11. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2018
16. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2018
16. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2018
16. 11. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2018
16. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2018
16. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2018
16. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2018
16. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 3. čtvrtletí 2018
16. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2018
16. 11. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2018

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10