Newsletter - 45/2017

 

10. listopadu 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
6. 11. Průmysl - září 2017
Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 7,0 %, bez očištění byla vyšší o 4,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,4 %.
6. 11.
Stavebnictví - září 2017
Stavební produkce v září 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %, bez očištění se snížila o 1,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 32,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 2,6 % bytů více.
6. 11. Maloobchod - září 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 1,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 7,4 %. Bez očištění se tržby meziročně zvýšily o 6,2 %.
6. 11.
Porážky hospodářských zvířat - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Průmysl - měsíční data - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 11.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 11.
Index stavební produkce - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební povolení - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Bytová výstavba - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 11.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 11.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 11.
Služby - měsíční indexy tržeb - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 11.
Indexy tržeb v maloobchodě - září 2017 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 11.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
8. 11.
Služby - 3. čtvrtletí 2017
Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně reálně zvýšily o 3,1 %, bez očištění o 2,5 %.
8. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2017
Ve 3. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 5,9 % a počet jejich přenocování o 4,2 %. V hlavní turistické sezóně se tak znovu potvrdil trend zvyšující se návštěvnosti. 

8. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2017
Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR podle kategorie zařízení, země hosta a kraje.

8. 11.
Návštěvnost v hotelech - září 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 11.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,5 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v září. Jedná se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.
9. 11.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 11.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
10. 11.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 11.
Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - říjen 2017
průmyslu zhodnotili podnikatelé svou současnou celkovou ekonomickou situaci v porovnání s minulým měsícem lépe. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v minulém měsíci. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků v obchodě se meziměsíčně podstatně zvýšilo.
  
10. 11. Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2016
Údaje o vývoji výdajů na důchody, počtu důchodců, průměrné měsíční výši důchodů, a nově přiznaných důchodech. Dále základní ukazatele nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče, informace o výdajích a počtu vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi, vývoji výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Jsou zde uvedeny informace o počtech registrovaných sociálních služeb, uživatelích sociálních služeb a ekonomických ukazatelích vybraných sociálních služeb. Většina předkládaných ukazatelů je dispozici také v třídění podle krajů. Závěrečná kapitola publikace se zabývá mezinárodním srovnáním výdajů na sociální zabezpečení a členěním výdajů podle jednotlivých funkcí sociální ochrany a obsahuje základní informace o 
Evropském systému jednotných statistik sociální ochrany.

Připravujeme:
14. 11. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 3. čtvrtletí 2017
14. 11. Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2017
15. 11. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2007 až 2016
15. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - 2015 - říjen 2017
16. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2017
16. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 46. kalendářní týden 2017
16. 11. Indexy cen vývozu a dovozu - září 2017
16. 11. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017
16. 11. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - září 2017
16. 11. Indexy cen výrobců - říjen 2017
16. 11. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2017
16. 11. Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2017
16. 11. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) - 3. čtvrtletí 2017
16. 11. Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2017
16. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2017
16. 11. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2017
16. 11. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - listopad 2017

Informace ze světa:
8. 11. Eurostat: Devět z deseti farmářů je starších 65 let
9. 11. Eurostat:
Ženy nakupují na internetu častěji než muži
10.11. Destatis: Spotřeba energie v průmyslu v roce 2016 vzrostla o 1,4 %

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10