Newsletter - 44/2022

 

4. listopadu 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
31. 10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2022
V 1. polovině roku 2022 bylo v Česku nemocensky pojištěno přes 4,7 milionu osob. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti překročil hranici 2 milionů, což bylo meziročně o téměř polovinu více. Vystaveno bylo 23 tisíc neschopenek pro pracovní úraz a 40 pracovních úrazů bylo fatálních. Průměrné trvání pracovní neschopnosti meziročně kleslo o rekordních 11,8 dne.
31. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - 2012–2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 10.
Daně a sociální příspěvky - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 10.
Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 10.
Historické srovnání rostlinné produkce - 2021 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 10.
Historické srovnání živočišné produkce - 2021 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 10. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje
hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje - 2021
Zobrazení vývoje kraje a jeho dílčích územních celků v roce 2021 s návazností od roku 2016, a to především formou stručného analytického textu, grafů a kartogramů. Doplněno mezikrajským srovnáním a tabulkovou přílohou.
1. 11.
Porážky hospodářských zvířat - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2022
Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 1,6 %.
1. 11. Výroba masa na jatkách - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Pracovní místa v ČSÚ - listopad 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 11.
Správní obvody obcí s rozšířenou působností - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2022
Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 61,9 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesl o 24,4 tis. a počet ekonomicky neaktivních 15letých a starších se snížil o 25,7 tis.
3. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - září 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v září letošního roku 2,2 %. Meziročně se snížil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 2,6 %.
3. 11.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 11.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 44. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 11.
Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2022
7. 11. Index stavební produkce - září 2022
7. 11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022
7. 11. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2022
7. 11. Index stavební produkce - září 2022
7. 11. Bytová výstavba - září 2022
7. 11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2022
7. 11. Stavební povolení - září 2022
7. 11. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2022
7. 11. Průmysl - září 2022
7. 11. Stavebnictví - září 2022
7. 11. Index průmyslové produkce - září 2022
7. 11. Zahraniční obchod se zbožím - září 2022
7. 11. Stavební povolení - leden až září 2022
7. 11. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - září 2022
7. 11. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - září 2022
7. 11. Průmysl - měsíční data - září 2022
8. 11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2022
8. 11. Maloobchod - září 2022
8. 11. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2022
8. 11. Návštěvnost v hotelech - září 2022
9. 11. Služby - 3. čtvrtletí 2022
9. 11. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - srpen 2022
9. 11. Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2022
9. 11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2022
9. 11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2022
9. 11. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - září 2022
9. 11. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2022
9. 11. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - září 2022
9. 11. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 38. týden / září 2022
9. 11. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 38. týden / září 2022
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - září 2022
10. 11. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - září 2022
10. 11. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - září 2022
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2022
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - říjen 2022
10. 11. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 3. čtvrtletí 2022
10. 11. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - říjen 2022
11. 11. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - říjen 2022
11. 11. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 45. kalendářní týden 2022
11. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - říjen 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10