Newsletter - 44/2019

 

1. listopadu 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
29. 10. Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí
Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají ve státech jižní Evropy. Řecko ve 2. čtvrtletí vykazovalo nezaměstnanost 17,0 %. V Řecku je více než pětina žen ve věku 15–64 let, které by mohly pracovat, ale jsou nezaměstnané.
31. 10. Zemědělství - 3. čtvrtletí 2019
Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 112 320 tun, meziročně o 2,7 % více. Z toho bylo 17 422 tun (+1,1 %) hovězího, 51 586 tun (+1,6 %) vepřového a 43 258 tun (+4,8 %) drůbežího. Ceny jatečného skotu byly meziročně mírně nižší (−2,4 %), naopak ceny jatečných kuřat se mírně zvýšily (+1,9 %). Pokračoval růst cen jatečných prasat na hodnotu 44,49 Kč v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. o 4,86 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 746 832 tis. litrů mléka (+1,0 %) za průměrnou cenu 8,62 Kč za litr.
31. 10.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - září 2019
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v září 75,2 % a oproti září 2018 se zvýšila o 0,1 p. b. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v září letošního roku 2,1 % a meziročně se snížila o 0,1 procentního bodu.  
31. 10.
Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem.

31. 10.
Okresy České republiky - 2018
Obsahuje vybrané údaje za okresy a kraje. Čerpáno z Veřejné databáze.

31. 10.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí
Za 1. pol. 2019 bylo nahlášeno 975 tis. případů pracovní neschopnosti, což bylo o 65 tis. (6,3 %) méně než za stejné období v předchozím roce. Jedná se o první pokles v pololetních datech od roku 2015.

31. 10.
Ženy a muži v hl. m. Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji - 2018
Charakteristika života žen a mužů (se zaměřením na genderové rozdíly) v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, zdravotnictví, sociální péče, účasti na životě společnosti volnočasových aktivit apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.

31. 10.
Historické srovnání rostlinné produkce - 2018 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Historické srovnání živočišné produkce - 2018 (definitivní data)
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Obce Plzeňského kraje - 2018
Základní statistické údaje o obcích v Plzeňském kraji včetně číselníku obcí a jejich částí. Publikace je doplněna řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů.

31. 10.
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2018
Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti. Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor audiovizuálního a mediálního sektoru čerpající z výběrových šetření ČSÚ doplněných o data zastřešujících oborových organizací.

31. 10.
Daně a sociální příspěvky - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Satelitní účet neziskových institucí - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - 2009 až 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit - 2006 - 2018
Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o nákladech na ochranu životního prostředí a ekonomického přínosu těchto aktivit v krajích České republiky od roku 2006.
31. 10.
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin - v roce 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

31. 10.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje – 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
4.11. Porážky hospodářských zvířat - září 2019
4.11. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2019
4.11. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 3. čtvrtletí 2019
4.11. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2019
4.11. Výroba masa na jatkách - září 2019
6.11. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - září 2019
6.11. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2019
6.11. Průmysl - září 2019
6.11. Stavebnictví - září 2019
6.11. Průmysl - měsíční data - září 2019
6.11. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2019
6.11. Index stavební produkce - září 2019
6.11. Stavební povolení - září 2019
6.11. Bytová výstavba - září 2019
6.11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019
6.11. Zahraniční obchod - září 2019
6.11. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - září 2019
6.11. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - září 2019
6.11. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - září 2019
6.11. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019
6.11. Stavební povolení - září 2019
6.11. Index stavební produkce - září 2019
6.11. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - září 2019
7.11. Maloobchod - září 2019
7.11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2019
8.11. Návštěvnost v hotelech - září 2019
8.11. Služby - 3. čtvrtletí 2019
8.11. Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2019
8.11. Služby - měsíční indexy tržeb - září 2019
8.11. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 3. čtvrtletí 2019
8.11. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - září 2019
8.11. Indexy tržeb v maloobchodě - září 2019 - doplnění
8.11. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - září 2019
8.11. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 3. čtvrtletí 2019
8.11. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - září 2019

Informace ze světa:
28. 10. Statistics New Zealand: V pětině domů mají majitelé problémy s vlhkostí
31. 10. Eurostat:
Mezi lety 2011 a 2017 klesl počet krádeží téměř o čtvrtinu
31. 10. Eurostat:
Desetina Portugalců považuje svůj byt za příliš tmavý

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10