Newsletter - 43/2021

 

22. října 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
18. 10. Indexy cen výrobců - září 2021
Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky vzrostly shodně o 1,2 %. Meziročně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 9,9 %, ceny zemědělských výrobců o 8,4 %, stavebních prací o 6,8 % a tržních služeb pro podniky o 1,6 %.
18. 10.
Indexy cen zemědělských výrobců - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 10.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 10.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 10.
Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2021
Ve 3. čtvrtletí 2021 oproti 2. čtvrtletí 2021 se ceny zemědělských výrobců nezměnily, vzrostly ceny průmyslových výrobců o 3,5 % a ceny stavebních prací, podle odhadů, o 3,2 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,3 %. Ve 3. čtvrtletí 2021 byly meziročně vyšší ceny zemědělských výrobců o 7,1 %, ceny
průmyslových výrobců o 9,0 %, ceny stavebních prací, podle odhadů, o 6,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,3 %.
18. 10.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 10.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 10.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 35. a 36. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 10.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 35. a 36. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 10.
Indexy cen průmyslových výrobců - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 10.
Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 2. čtvrtletí 2021
Uvolnění opatření proti šíření onemocnění Covid-19 ve 2. čtvrtletí 2021 napomohlo silnému oživení spotřeby domácností a tím také výkonu odvětví obchodu a služeb. Ekonomické oživení mělo příznivý dopad na příjmy vládních institucí. Jejich hospodaření bylo ale nadále silně deficitní.
21. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (Druhé notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši salda hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 1. října 2021. V roce 2020 hospodařily vládní instituce se schodkem 318,0 mld. Kč a výše dluhu dosáhla 2 149,4 mld. Kč.

21. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 42. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
25. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - září 2021
25. 10. Konjunkturální průzkum - říjen 2021
25. 10. Konjunkturální průzkumy - říjen 2021
25. 10. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - říjen 2021
25. 10. Ceny zemědělské půdy - 2020
26. 10. Bytová výstavba v hl. m. Praze, ve Středočeském kraji, v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji, v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji, v Olomouckém kraji, ve Zlínském kraji a v
29. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 43. kalendářní týden 2021
29. 10. Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2021
29. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - 2011–2020
29. 10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2021
29. 10. Daně a sociální příspěvky - 2020
29. 10. Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků - 2020
29. 10. Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2020
29. 10. Historické srovnání rostlinné produkce - 2020 (definitivní data)
29. 10. Historické srovnání živočišné produkce - 2020 (definitivní data)
29. 10. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2020
29. 10. Školy a školská zařízení – 2006–2020
29. 10. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - srpen 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10