Newsletter - 43/2019

 

25. října 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
21. 10. Indexy spotřebitelských cen - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, v relativním vyjádření 1,10 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,55 % HDP.

22. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2.čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2.čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 10.
Ceny zemědělské půdy - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 10.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 10.
Konjunkturální průzkum - říjen 2019
Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, oproti září poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 93,6. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,3 bodu na hodnotu 91,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 103,6. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
24. 10.
Konjunkturální průzkumy - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 10.
Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2018
V roce 2018 poskytlo licenci na patenty 83 držitelů patentů v České republice. Užitné vzory licencovalo 74 subjektů.
25. 10.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 10.
Indexy cen průmyslových výrobců - září 2019
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, meziročně vzrostly o 1,9 %

Připravujeme:
29. 10. 2019 Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2019
31. 10. 2019 Zemědělství - 3. čtvrtletí 2019

31. 10. 2019 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - září 2019

31. 10. 2019 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018

31. 10. 2019 Okresy České republiky - 2018

31. 10. 2019 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2019

31. 10. 2019 Ženy a muži v hl. m. Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji - 2018

31. 10. 2019 Historické srovnání rostlinné produkce - 2018 (definitivní data)

31. 10. 2019 Historické srovnání živočišné produkce - 2018 (definitivní data)

31. 10. 2019 Obce Plzeňského kraje - 2018

31. 10. 2019 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2018

31. 10. 2019 Daně a sociální příspěvky - 2018

31. 10. 2019 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků - 2018

31. 10. 2019 Satelitní účet neziskových institucí - 2017

31. 10. 2019 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem - 2009 až 2018

31. 10. 2019 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit - 2006 - 2018

31. 10. 2019 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin - v roce 2018
31. 10. 2019 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2018

Informace ze světa:
22. 10. Statistics Slovenia: Každý obyvatel Slovinska průměrně vyhodí 68 kg potravin za rok
24. 10. Eurostat:
Většina aut v zemích EU jezdí na benzin
24. 10. Destatis:
Německé veřejné knihovny nabízejí ve studovnách více než čtvrt milionu míst

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10