Newsletter - 42/2021

 

15. října 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
11. 10. Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2021
V srpnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny vzrostly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 8,6 %, dovozní ceny o 9,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.
11. 10.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2021
Ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2021 o 2,0 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2021 o 4,1 %, což je o 1,2 procentního bodu více než ve 2. čtvrtletí 2021.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 10.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 10.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 41. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Satelitní účet neziskových institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2011–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Souhrnný zemědělský účet - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Odhady sklizní - září 2021
Poslední odhad sklizně k 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu obilovin (−1,4 %) a řepky (−17,5 %). Také úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší (−3,5 %). Naopak příznivější je odhad sklizně cukrovky (+8,8 %), slunečnice (+61,8 %) nebo máku (+1,8 %).
15. 10. Statistika&My - říjen 2021
Mzdy žen a mužů se poněkud přiblížily. Odlišné vyhlídky od narození až do smrti. Ženy si méně věří, muži častěji havarují. Tématem říjnového čísla, které dnes vychází, jsou muži a ženy v datech. Zaměstnanci a podnikatelé v době covidové. Nějaký důchod pobírá více než čtvrtina populace. A mnoho dalších článků...

Připravujeme:
18. 10. Indexy cen výrobců - září 2021
18. 10. Indexy cen zemědělských výrobců - září 2021
18. 10. Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2021
18. 10. Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2021
18. 10. Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2021
18. 10. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2021
18. 10. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
19. 10. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 35. a 36. kalendářní týden 2021
19. 10. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 35. a 36. kalendářní týden 2021
20. 10. Indexy cen průmyslových výrobců - září 2021
21. 10. Tisková konference:
Výzkum a vývoj v roce 2020
21. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2021
21. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2020
21. 10. Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 2. čtvrtletí 2021
21. 10. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (Druhé notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
21. 10. Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
21. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
22. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 42. kalendářní týden 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10