Newsletter - 42/2018

 

19. října 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
15. 10. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 10.
Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - 1. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 10.
Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2008 až 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 10.
Souhrnný zemědělský účet - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 10.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2018
Očekávaná produkce brambor celkem (při započítání výsledků raných brambor odhadovaných v červenci) dosáhne 557 tis. tun (index 80,9 %) při průměrném výnosu 24,35 t/ha (loni 29,42 t/ha). Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 29,80 tun 6 670 tis. tun, tj. o 1 107 tis. tun méně než loni. Hektarový výnos 29,80 tun je o 5,04 tun (tj. o 14,5 %) nižší než v loňském roce. Nižší je i předpokládaná produkce sena víceletých pícnin. 

15. 10. Odhady sklizní - září 2018
Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se sklidí ve srovnání s loňským rokem méně kukuřice na zrno (−19,6 %), kukuřice na zeleno a siláž (−14,2 %), brambor (−19,1 %), cukrovky (−24,9 %), slunečnice (−10,8 %), máku (−31,3 %) i hrachu (−17,2 %). Řepce se naopak dařilo, její sklizeň bude o pětinu vyšší než vloni (+20,7 %).
15. 10.
Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2017
Nejvíce na licenčních poplatcích za patenty získávají veřejné výzkumné instituce (1,8 mld. Kč). Zbývající licenční poplatky připadají především na podniky (101 mil. Kč).
V rámci poskytnutých licencí na užitné vzory hovoří rozložení sil jednoznačně ve prospěch podniků, z jejichž strany pochází nejvyšší počet přihlašovatelů (39), udělených licencí (171) i výše inkasovaných poplatků (266 mil. Kč).
15. 10. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 10. Tisková zpráva:
Sčítání lidu 2021 hledá logo
Český statistický úřad vypsal soutěž na vytvoření značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Veřejná soutěž vypsaná ve spolupráci s Unií grafického designu je dvoukolová a anonymní. Návrhy bude ČSÚ přijímat do 12. listopadu.
16. 10. Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2018
V srpnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,6 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,7 %.
16. 10.
Indexy cen zemědělských výrobců - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 10.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 10.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
16. 10.
Indexy cen výrobců - září 2018
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 4,5 %, ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,2 %, ceny stavebních prací o 3,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,6 %.
16. 10.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 10.
Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2018
Ceny zemědělských výrobců ve 3. čtvrtletí 2018 oproti 2. čtvrtletí 2018 vzrostly o 1,6 %, průmyslových výrobců o 1,2 % a stavebních prací, podle odhadů, o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,5 %. Ve 3. čtvrtletí 2018 byly meziročně ceny zemědělských výrobců nižší o 2,3 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,3 %, stavebních prací, podle odhadů, o 3,6 % a tržních služeb pro podniky o 1,6 %.
16. 10. Spotřeba paliv a energie - 2017
Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2015 až 2017.

16. 10. Tisková zpráva:
Nejoblíbenější dětská jména jsou Jakub a Eliška
Křestní jména dětí narozených v lednu sleduje Český statistický úřad od roku 1999. Nejoblíbenějšími dívčími jmény byly letos v lednu Eliška, Anna a Sofie. U chlapců to byl Jakub, Jan a Adam. Rodiče dali svým potomkům 553 různých chlapeckých a 680 dívčích jmen.
16. 10. Pozvánka na tiskovou konferenci:
Výzkum a vývoj v České republice
17. 10.
Statistika&My - říjen 2018
Tématem říjnového čísla je 25 let ČR a SR. Rozhovor s předsedou ČSÚ Markem Rojíčkem a SÚ SR Alexanderem Ballekem. Jaké bylo Česko-slovenské čtvrtstoletí makroekonomickým pohledem? Trendy v zemědělství po rozdělení společného státu. České a slovenské mzdy se od sebe příliš neliší. Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní.
19. 10.
Úmrtnostní tabulky v časové řadě – 1920–2016
V roce 2018 přistoupil ČSÚ k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek. Změna spočívala zejména v inovaci funkce pro vyhlazování reálných měr úmrtnosti a funkce pro modelování úmrtnosti ve vyšších věcích.
Zejména z důvodu sledování dynamiky vývoje úmrtnosti ČSÚ připravil retrospektivní výpočet úmrtnostních tabulek zpracovaný jednotně novou metodikou.

Připravujeme:
22. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2018
22. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2017
22. 10. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - První polovina 2018 (pouze anglicky)
22. 10. Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2018
22. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2018
22. 10. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2017
23. 10. Ceny zemědělské půdy - 2017
24. 10. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - říjen 2018
24. 10. Konjunkturální průzkum - říjen 2018
24. 10. Konjunkturální průzkumy - říjen 2018
25. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - září 2018
25. 10. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - srpen 2018
25. 10. Indexy cen průmyslových výrobců - září 2018

Informace ze světa:
15. 10. Eurostat: Nejvíce pesticidů se prodá ve Španělsku
17. 10. Eurostat: Ženy ohrožuje chudoba více než muže, mladší častěji než seniory
17. 10. Statistics Netherlands: Z dospělých, kteří vyrůstali s otčímem, jej 40 % považuje za svého otce

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10