Newsletter - 41/2022

 

14. října 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
10. 10. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Návštěvnost v hotelech - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 34. týden / srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 34. týden / srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - srpen 2022
V srpnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,3 %, meziročně o 16,1 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,6 %, meziročně o 24,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 98,7 %, meziročně 93,6 %.
11. 10.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 18,0 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 10.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 10.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Devět z deseti obyvatel Česka má registrovaný pobyt ve stejné obci jako skutečné bydliště. ČSÚ zveřejnil údaje o místě a druhu registrovaného pobytu z výsledků Sčítání 2021. Základní údaje o počtu obyvatel s registrovaným pobytem jsou k dispozici až do úrovně nejmenších územních jednotek.
14. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 41. kalendářní týden 2022
14. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - říjen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 10.
Satelitní účet neziskových institucí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 10.
Demografická ročenka okresů - 2012–2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 10.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 10.
Odhady sklizní - září 2022
Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září je úroda obilovin po započítání kukuřice téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (−0,6 %). Meziročně více se sklidilo řepky (+12,7 %), sóji (+27,9 %) a slunečnice (+8,9 %), naproti tomu je odhad sklizně máku téměř o třetinu nižší (−30,8 %). Také očekávaná úroda brambor a cukrovky je nižší (−8,6 %, resp. −11,2 %) a méně se sklidí i kukuřice na zeleno a siláž (−9,3 %).

Připravujeme:
17. 10. Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2022
17. 10.
Indexy cen výrobců - září 2022
17. 10.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2022
17. 10.
Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2022
17. 10.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 2. čtvrtletí 2022
17. 10.
Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2022
17. 10.
Indexy cen zemědělských výrobců - září 2022
17. 10.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2022
17. 10.
Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - První polovina 2022 (pouze anglicky)
17. 10.
Souhrnný zemědělský účet - semidefinitivní data 2021
17. 10.
Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2021
17. 10.
Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 3. čtvrtletí 2022
17. 10.
Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 3. čtvrtletí 2022
18. 10.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
19. 10.
Školy a školská zařízení - 2021/2022
20. 10.
Indexy cen průmyslových výrobců - září 2022
20. 10.
Spotřeba paliv a energií v domácnostech Energo – 2021
20. 10.
Statistika&My - říjen 2022
21. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 42. kalendářní týden 2022
21. 10.
Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 2. čtvrtletí 2022
21. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2021
21. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
21. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (Druhé notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
21. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
21. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10