Newsletter - 41/2020

 

9. října 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10. Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj 1. až 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami).
5. 10. Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve druhém čtvrtletí 2020 schodku 100,4 mld. Kč, což představovalo 7,50 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 42,61 % HDP, zatímco výdaje 50,12 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 7,31 p. b. na 39,92 % HDP.

5. 10.
Porážky hospodářských zvířat - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Výroba masa na jatkách - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10.
Počet zemřelých - 33. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 33. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Bytová výstavba - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební povolení - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2020
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 7,6 mld. Kč. Meziročně to však byl o 1,6 mld. Kč horší výsledek.

7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební povolení - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Průmysl - srpen 2020
Průmyslová produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,8 %.
7. 10.
Stavebnictví - srpen 2020
Stavební produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 9,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 12,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 1,7 % bytů méně.
7. 10.
Průmysl - měsíční data - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index průmyslové produkce - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Maloobchod - srpen 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 1,6 %, bez očištění stagnovaly. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,3 %.
8. 10.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10. Tisková zpráva:
Podzim bude patřit Minisčítání
V říjnu startuje další ročník zábavně-vzdělávacího projektu Minisčítání 2020, který je určen pro děti ve věku 9 až 15 let. Žákům přiblíží význam statistiky i chystaného Sčítání lidu. Do projektu se lze zapojit i během online výuky v případě uzavření školy a na vylosované třídy navíc čekají atraktivní ceny.
9. 10.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 41. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 10.
Návštěvnost v hotelech - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 10.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
12. 10. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - srpen 2020
12. 10. Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2020
12. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2020
12. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2020
12. 10. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2020
12. 10. Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2020
12. 10. Indexy spotřebitelských cen - září 2020
12. 10. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - srpen 2020
13. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2020
13. 10. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2020
13. 10. Počet zemřelých - 34. kalendářní týden 2020
13. 10. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 34. kalendářní týden 2020
14. 10. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - 1. pololetí 2020 (pouze anglicky)
15. 10. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 2. čtvrtletí 2020
15. 10. Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2020
15. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2010 až 2019
15. 10. Souhrnný zemědělský účet - 2019
15. 10. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2020
15. 10. Odhady sklizní - září 2020
15. 10. Statistika&My - říjen 2020 
16. 10. Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2020
16. 10. Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2020
16. 10. Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2020
16. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 42. kalendářní týden 2020
16. 10. Indexy cen zemědělských výrobců - září 2020
16. 10. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2020
16. 10. Indexy cen výrobců - září 2020
16. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - říjen 2020
16. 10. Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10