Newsletter - 41/2019

 

11. října 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 10. Průmysl - srpen 2019
Průmyslová produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.
7. 10.
Stavebnictví - srpen 2019
Stavební produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 2,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 3,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,3 % bytů více.
7. 10.
Zahraniční obchod - srpen 2019
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld.
 Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.
7. 10.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Porážky hospodářských zvířat - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Průmysl - měsíční data - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební povolení - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Bytová výstavba - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize 2)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební povolení - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Výroba masa na jatkách - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Maloobchod - srpen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 3,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.
8. 10.
Služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 10.
Využití internetového prodeje v maloobchodě - 2018
Největší objem tržeb za zboží prodané prostřednictvím internetu byl v roce 2018 za počítače a telefony, následovaný elektrospotřebiči a elektronikou. Jejich podíl na tržbách však ve srovnání s rokem 2013 nebyl tak výrazný. Zatímco v roce 2013 představovaly počítače a elektronika dohromady takřka 60 %, v roce 2018 tvořily pouze 40 % celkových tržeb uskutečněných prodejem přes internet. Třetí místo připadá na kosmetiku, která tvořila přes 10 % tržeb z internetu.
9. 10.
Návštěvnost v hotelech - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 10.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 10.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2019
Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,6 %. Byl to největší meziměsíční pokles cen od září 2006. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v srpnu.
10. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2019
Ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2019 o 0,6 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2019 stejně jako ve 2. čtvrtletí, tj. o 2,8 %.
10. 10.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 10.
Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2019
V srpnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny klesly o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.
10. 10.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 10.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 10. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2019
14. 10. Index průmyslové produkce - srpen 2019
15. 10. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 2. čtvrtletí 2019
15. 10. Organizační statistika - 3. čtvrtletí 2019
15. 10. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2019
15. 10. Odhady sklizní - září 2019
15. 10. Souhrnný zemědělský účet - 2018
15. 10. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - první pololetí 2019 (pouze anglicky)
15. 10. Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2009 až 2018
16. 10. Průměrné ceny zemědělských výrobků - září 2019
16. 10. Indexy cen zemědělských výrobců - září 2019
16. 10. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - září 2019
16. 10. Indexy cen výrobců - září 2019
16. 10. Indexy cen výrobců (měsíčně) - září 2019
16. 10. Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2019
17. 10. Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2018
18. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - říjen 2019 

Informace ze světa:
7. 10. Statistics Netherlands: Stále více studentů si bere stále vyšší studentské půjčky
8. 10. Eurostat:
V poštovních službách tvoří muži 60 % pracovní síly
9. 10. Statistics Slovenia: Průměrný obyvatel Slovinska vyprodukoval vloni 495 kg odpadu

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10