Newsletter - 40/2022

 

7. října 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
3. 10. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami).
3. 10.
Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve druhém čtvrtletí roku 2022 v nepatrném přebytku odpovídající úrovni 0,03 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí stoupla meziročně o 1,4 p. b. na 44,0 % HDP.

3. 10.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Porážky hospodářských zvířat - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Výroba masa na jatkách - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Spotřeba paliv a energie - 2021
Spotřeba černého uhlí u statistických jednotek s 20 a více zaměstnanci stoupla v roce 2021 v Česku meziročně o téměř 19 procent. O zhruba 7 procent vzrostla v případě motorového benzínu a zemního plynu, u  motorové nafty a elektrické energie se nárůst pohyboval okolo dvou procent.

3. 10.
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2021
Ke konci roku 2021 žilo v Česku více než 10,5 milionu obyvatel. Rekordní byl vinou epidemie koronaviru počet zemřelých a zároveň se výrazně snížila naděje dožití obyvatel. Počet uzavřených sňatků i přes meziroční nárůst zůstal nižší než v letech 2015–2019.

3. 10.
Demografická ročenka České republiky - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2021 schodkem ve výši 5,1 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2021 úrovně 42,0 % HDP, při meziročním nárůstu o 4,3 procentního bodu (p. b.).

3. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 10.
Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2021
Učitelé v regionálním školství pobírali po započtení všech příplatků a odměn v roce 2021 průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši téměř 47 tisíc korun, tedy meziročně o osm procent více. Zatímco výdělky učitelů na základních a středních školách se v minulém roce výrazně přiblížily hranici 50 tisíc korun, pedagogové v mateřských školách berou stále v průměru méně než 40 tisíc. 

6. 10.
Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10.
Maloobchod - srpen 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v srpnu snížily reálně o 8,8 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %.
6. 10.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 10.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - srpen 2022 
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 40. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Index stavební produkce - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Bytová výstavba - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Stavební povolení - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Průmysl - srpen 2022
Průmyslová produkce v srpnu meziročně reálně vzrostla o 7,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,8 %. V kumulaci za oba prázdninové měsíce produkce meziročně vzrostla o 4,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,7 %.
7. 10.
Stavebnictví - srpen 2022
Stavební produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 0,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 6,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 12,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 60,9 % bytů více.
7. 10.
Index průmyslové produkce - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2022
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč větší.

7. 10.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 10.
Průmysl - měsíční data - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 10. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2022
10. 10. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2022
10. 10. Návštěvnost v hotelech - srpen 2022
10. 10. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 34. týden / srpen 2022
10. 10. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 34. týden / srpen 2022
11. 10. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - srpen 2022
11. 10. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - září 2022
11. 10. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - srpen 2022
11. 10. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - srpen 2022
11. 10. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2022
11. 10. Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2022
11. 10. Indexy spotřebitelských cen - září 2022
11. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2022
11. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2022
12. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2022
13. 10. Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
14. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 41. kalendářní týden 2022
14. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - říjen 2022
14. 10. Satelitní účet neziskových institucí - 2020
14. 10. Demografická ročenka okresů - 2012–2021
14. 10. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2022
14. 10. Odhady sklizní - září 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10