Newsletter - 40/2020

 

2. října 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 9. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Index cen bytových nemovitostí - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Počet zemřelých - 32. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 32. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Demografická ročenka okresů - 2010 až 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Digitální dovednosti - 2019
Zatímco ve věku 16–54 let používalo v roce 2019 internet na počítači více než 90 % osob, mezi osobami staršími 55 let jich byla polovina a u osob nad 75 let podíl činil 18 %. Pro studenty byl přístup na internet přes počítač naprosto běžnou záležitostí, používalo ho 98 % z nich.
30. 9.
Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky za rok 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Výdaje na ochranu životního prostředí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Statistika zahraničních afilací - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2020
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 2,8 % a meziročně se zvýšila o 0,8 p. b. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,7 %, míra nezaměstnanosti žen 2,8 %.
1. 10.
Pracovní místa v ČSÚ - říjen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Demografická ročenka České republiky - 2019
Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle podrobného seznamu MKN-10. Obsahuje také údaje o počtu obyvatel. Vychází v nepřetržité řadě od r. 1919.

1. 10.
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2019
Populační vývoj České republiky v roce 2019 převážně navázal na trendy v předcházejících letech. Celkový počet obyvatel vzrostl o 44,1 tisíce díky kladnému saldu zahraniční migrace ve výši 44,3 tisíce. Druhým rokem pokračoval pokles počtu živě narozených dětí, úhrnná plodnost však stagnovala na úrovni 1,71 dítěte na jednu ženu. Počty zemřelých se meziročně snížily a střední délka života se dále mírně prodloužila. Meziročně bylo v roce 2019 více nově uzavřených manželství a narostla i intenzita sňatečnosti svobodných a rozvedených osob. Rozvodů a potratů bylo naopak ve srovnání s rokem 2018 méně. Stejně jako v předchozích letech vykázala bilance obyvatel podle rodinného stavu ke konci roku 2019 absolutní i relativní nárůst svobodných a rozvedených osob v populaci. 
1. 10.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2020
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,3 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 4,4 % a míra úspor vzrostla o 5,3 p. b.
2. 10. Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 40. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Spotřeba paliv a energie - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
5. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj 1. až 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Porážky hospodářských zvířat - srpen 2020
5. 10. Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2020
5. 10. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2019
5. 10. Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2020
5. 10. Výroba masa na jatkách - srpen 2020
6. 10. Počet zemřelých - 32. kalendářní týden 2020
6. 10. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 32. kalendářní týden 2020
7. 10. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - srpen 2020
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2020
7. 10. Bytová výstavba - srpen 2020
7. 10. Stavební povolení - srpen 2020
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2020
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2020
7. 10. Stavební povolení - srpen 2020
7. 10. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - srpen 2020
7. 10. Průmysl - srpen 2020
7. 10. Stavebnictví - srpen 2020
7. 10. Průmysl - měsíční data - srpen 2020
7. 10. Index průmyslové produkce - srpen 2020
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2020
8. 10. Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2020
8. 10. Maloobchod - srpen 2020
8. 10. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - srpen 2020
8. 10. Služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2020
8. 10. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2020
9. 10. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2020
9. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 41. kalendářní týden 2020
9. 10. Návštěvnost v hotelech - srpen 2020
9. 10. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10