Newsletter - 40/2019

 

4. října 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
30. 9. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2019
Míra zaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu 75,2 % a oproti srpnu 2018 se zvýšila o 0,1 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 2,1 % a meziročně se o 0,3 procentního bodu snížila.
30. 9.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2018
Obrat zahraničního obchodu se meziročně zvýšil o 4,7 %, přičemž absolutní přírůstek 381,0 mld. Kč byl ve srovnání s loňským rokem o 196,3 mld. Kč nižší. Součet vývozu a dovozu v hodnotě 8 427,0 mld. Kč se stal nejvyšším od vzniku České republiky.
30. 9.
Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2017 a semidefinitivní výsledky za rok 2018 - 2017, 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Rozvoj digitálních dovedností - 2018
V roce 2018 se v oblasti počítačových dovedností vzdělávalo téměř 28 % Čechů starších 16let. Činili tak 3 muži z 10, zatímco žen se v tomto oboru rozvíjela čtvrtina.
30. 9.
Výdaje na ochranu životního prostředí - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2019 
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Demografická ročenka okresů - 2009 až 2018
Ročenka vybraných demografických údajů za roky 2009 až 2018. Údaje jsou přepočteny na území aktuálních okresů

30. 9.
Statistika&My – září 2019
Čeští statistici oslavili 100 let moderní státní statistické služby. Počet pracujících do čtyřiceti let klesá. Lidé očekávají od práce kromě mzdy i pocit seberealizace. Cizinců na českém trhu práce přibylo. Růst mezd pomalu klesá. Lidé si vydělávají on-line prací stále častěji. Údaje o odstřelu vypovídají o výskytu zvěře. Soukromých mateřských škol je zase více.
1. 10.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2019
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,5 % a míra úspor poklesla o 0,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.
1. 10.
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve druhém čtvrtletí 2019 přebytku 27,2 mld. Kč, což představuje 1,92 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 42,8 % HDP, zatímco výdaje 40,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 2,15 procentního bodu (p. b.) na 33,11 % HDP.

2. 10.
Spotřeba paliv a energie - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 1,10 % HDP. Oproti prvním notifikacím vzrostl přebytek o 11,0 mld. Kč. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,55 % HDP při meziročním poklesu o 2,11 procentního bodu (p. b.).
2. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10. Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj – 1. až 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná čtvrtletní informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji o struktuře osevních ploch v jednotlivých krajích k 31. 5. 2019.

3. 10.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 10.
Demografická ročenka České republiky - 2018
Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle podrobného seznamu MKN-10. Vychází v nepřetržité řadě od r. 1919.

3. 10.
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2018
V roce 2018 vzrostl počet obyvatel českých zemí na 10 649 800 osob, a to hlavně díky zahraniční migraci. Průměrný věk je 42,3 let a stále roste počet seniorů. V průběhu loňského roku bylo uzavřeno nejvíce sňatků za posledních 10 let. 

Připravujeme:
7. 10. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - srpen 2019
7. 10. Průmysl - srpen 2019
7. 10. Stavebnictví - srpen 2019
7. 10. Porážky hospodářských zvířat - srpen 2019
7. 10. Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2019
7. 10. Průmysl - měsíční data - srpen 2019
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2019
7. 10. Stavební povolení - srpen 2019
7. 10. Bytová výstavba - srpen 2019
7. 10. Zahraniční obchod - srpen 2019
7. 10. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - srpen 2019
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - srpen 2019
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - srpen 2019
7. 10. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize 2)
7. 10. Stavební povolení - srpen 2019
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2019
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - srpen 2019
7. 10. Výroba masa na jatkách - srpen 2019
8. 10. Maloobchod - srpen 2019
8. 10. Služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2019
8. 10. Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2019
8. 10. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2019
8. 10. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - srpen 2019
8. 10. Využití internetového prodeje v maloobchodě - 2018
9. 10. Návštěvnost v hotelech - srpen 2019
9. 10. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červenec 2019
9. 10. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2019
10. 10. Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2019
10. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 3. čtvrtletí 2019
10. 10. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2019
10. 10. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - září 2019
10. 10. Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2019
10. 10. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - srpen 2019
11. 10. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - 1. pololetí 2019
11. 10. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - září 2019

Informace ze světa:
1. 10. Eurostat: Jaká káva se pije v zemích EU? Nejčastěji pochází z Brazílie, Vietnamu či Hondurasu
2. 10. Statistics Norway:
Jaký je život na Špicberkách? Řečí čísel odpovídá statistická ročenka
3. 10. Statistics Australia:
Stále více rodičů s malými dětmi pracuje na plný úvazek

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10