Newsletter - 39/2022

 

30. září 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
23. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2022
Jediný odborný demografický časopis v ČR s dlouhou tradicí. Obsahuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí. Poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích.
26. 9.
Konjunkturální průzkumy - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 9.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry - září 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 9.
Konjunkturální průzkumy - září 2022
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání se srpnem snížil o 4,0 bodu na hodnotu 90,1, při stejném vývoji obou svých složek. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil, podobně jako souhrnný indikátor, o 4,0 bodu na hodnotu 93,6, indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 72,7, nejnižší od počátku zjišťování.

27. 9.
Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2022
29. 9.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Index cen bytových nemovitostí - 2. čtvrtletí 2022
Index cen bytových nemovitostí (HPI) vzrostl ve 2. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období předchozího roku o zhruba 23 procent. Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky pak o zhruba 20 procent. Indexy cen bytových nemovitostí v Česku zažívají v posledních letech kontinuální růst.

29. 9.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 39. kalendářní týden 2022
30. 9.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v srpnu letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 3,1 %.
30. 9.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2022
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stagnovala a míra úspor poklesla o 1,9 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 procentního bodu.
30. 9.
Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky za rok 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Výdaje na ochranu životního prostředí - 2021
Do ochrany životního prostředí se v roce 2021 v Česku investovalo téměř 30 miliard korun. Prioritou byly odpadní vody a ochrana ovzduší a klimatu. Neinvestiční náklady s dominancí nakládání s odpady dosáhly loni rekordní úrovně téměř 87 miliard korun.

30. 9.
Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2012–2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2022 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Statistika zahraničních afilací - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Statistická data pro územně analytické podklady - 2021 - definitivní data za dokončené byty
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Statistika demografie podniků - 2013-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3. 10. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Porážky hospodářských zvířat - srpen 2022
3. 10. Výroba masa na jatkách - srpen 2022
3. 10. Pracovní místa v ČSÚ - říjen 2022
3. 10. Hlavní makroekonomické ukazatele
3. 10. Spotřeba paliv a energie - 2021
3. 10. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2021
3. 10. Vývoj obyvatelstva České republiky - 2021
3. 10. Demografická ročenka České republiky - 2021
3. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2021
3. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
3. 10. Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2022
3. 10. Úřední deska ČSÚ - říjen 2022
3. 10. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
5. 10. Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2022
5. 10. Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2021
6. 10. Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2022
6. 10. Maloobchod - srpen 2022
6. 10. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - srpen 2022
6. 10. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - srpen 2022 
7. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 40. kalendářní týden 2022
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2022
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2022
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2022
7. 10. Bytová výstavba - srpen 2022
7. 10. Stavební povolení - srpen 2022
7. 10. Průmysl - srpen 2022
7. 10. Stavebnictví - srpen 2022
7. 10. Index průmyslové produkce - srpen 2022
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2022
7. 10. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - srpen 2022
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - srpen 2022
7. 10. Průmysl - měsíční data - srpen 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10