Newsletter - 39/2019

 

27. září 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
23. 9. Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 9.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 9.
Konjunkturální průzkum - září 2019
Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry  vyjádřený bazickým indexem oproti srpnu poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 94,6. Indikátor důvěry podnikatelů se mírně snížil o 0,7 bodu na hodnotu 92,9. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,8 bodu na hodnotu 103,3. Ve srovnání se zářím loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
24. 9.
Konjunkturální průzkumy - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 9.
Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 9.
Volby do Evropského parlamentu - 2019
Přehled výsledků voleb za ČR celkem, v jednotlivých krajích, okresech a správních obvodech ORP, struktura kandidátů, rozdělení mandátů a seznam poslanců.

Připravujeme:
30. 9. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 2. čtvrtletí 2019
30. 9. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2019
30. 9. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2019
30. 9. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2019
30. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2019
30. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 2. čtvrtletí 2019 (pouze anglicky)
30. 9. Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2018
30. 9. Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2017 a semidefinitivní výsledky za rok 2018 - 2017, 2018
30. 9. Rozvoj digitálních dovedností - 2018
30. 9. Výdaje na ochranu životního prostředí - 2018
30. 9. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2019
30. 9. Demografická ročenka okresů - 2009 až 2018
1. 10. Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2019
1. 10. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2018
1. 10. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2019
1. 10. Hlavní makroekonomické ukazatele
2. 10. Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
2. 10. Spotřeba paliv a energie - 2018
2. 10. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018
2. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2018
2. 10. Finanční účty sektoru vládních institucí - 2.čtvrtletí 2019
2. 10. Dluh sektoru vládních institucí - 2.čtvrtletí 2019
2. 10. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2019
3. 10. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. až 2. čtvrtletí 2019
3. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2019
3. 10. Demografická ročenka České republiky - 2018
3. 10. Vývoj obyvatelstva České republiky - 2018

Informace ze světa:
24. 9. Statistics Austria: Polovina prázdninových cest byla zamluvena online
25. 9. Statistics Australia:
Mít více než jedno zaměstnání je častější u žen
26. 9. Eurostat:
Podíl zboží dopravovaného po moři se na straně vývozu i dovozu do EU zvyšuje

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10