Newsletter - 38/2020

 

18. září 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
14. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9.
Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9.
Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2020
Ve 2. čtvrtletí 2020 procházela česká ekonomika nejhlubším propadem v historii. V souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19 byla omezena činnost v průmyslu i ve velké části služeb, včetně maloobchodu. Dopady se projevily i na zaměstnanosti či v průměrných mzdách.  

14. 9.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 9.
Statistika&My - září 2020
Tématem zářijového vydání jsou kraje ČR. Web magazínu Českého statistického úřadu Statistika&My má nový design. Svým čtenářům nabízí teď kromě článků z rozmanitých oblastí statistiky a rozhovorů s inspirativními osobnostmi i poutavé infografiky, videa či virtuální knihovnu. Články z aktuálního vydání časopisu se zde objevují postupně, a to jak před termínem, tak i po termínu tištěného vydání. Aktuální pdf časopisu naleznete na stránce zcela dole, kde je i přístup do archivu minulých čísel.
15. 9.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2020
Původní články: Odkládání rození dětí do vyššího věku v evropských zemích; Plánování rodičovství na západním Kalimantanu. Recenze:
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby. Přehledy: Populační vývoj v České republice v roce 2019; Odhad počtu obětí pandemie španělské chřipky v českých zemích v letech 1918 až 1920.
15. 9.
Počet zemřelých - 30. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 9.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 30. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 9.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 9.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 9.
Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 9.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 9.
Indexy cen výrobců - srpen 2020
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.
17. 9.
Porovnání krajů - aktualizace 17. 9. 2020
Porovnání vybraných ukazatelů postavení a vývoje krajů od roku 2000 pomocí tří typů animovaných grafů. Uživatel má možnost zobrazované ukazatele různě kombinovat a jejich zobrazení nastavovat podle vlastních potřeb. Nově bylo doplněno zobrazení ukazatelů v mapách.
18. 9.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 38. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 9.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2020 (pouze anglicky)
Nové číslo
odborného, anonymně recenzovaného open access časopisu zařazeného v mezinárodní citační databázi odborných recenzovaných periodik Scopus (od roku 2015), ve Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI of Thomson Reuters; od roku 2016) a v dalších (ProQuest, EBSCO, EconLit, Google Books a Google Scholar, DOAJ a Pablikado.

Připravujeme:
22. 9. Počet zemřelých - 31. kalendářní týden 2020
22. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 31. kalendářní týden 2020
23. 9. Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2020
24. 9. Konjunkturální průzkumy - září 2020
24. 9. Konjunkturální průzkum - září 2020
24. 9. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - září 2020
25. 9. Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2020
25. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 39. kalendářní týden 2020
25. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2020
25. 9. Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje - 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 1