Newsletter - 37/2023

 

15. září 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
11. 9. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 30. týden / červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 30. týden / červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2023
Počet obyvatel České republiky během ledna až června letošního roku dále rostl. Celkem se zvýšil o 46,0 tisíce na 10,87 milionu k 30. červnu. Veškerý přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace, které dosáhlo 57,5 tisíce, zatímco přirozenou měnou obyvatel Česka o 11,5 tisíce ubylo. Meziročně nižší byl jak počet živě narozených dětí, tak počet zemřelých obyvatel, sňatků a rozvodů.
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2023
V červenci 2023 vývozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,4 %, meziročně klesly o 4,5 %. Dovozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, meziročně klesly o 11,6 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,5 %, meziročně 108,0 %.
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2023
Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 8,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci.
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 9. Tisková zpráva: ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
Český statistický úřad odstartoval terénní fázi výběrového šetření osob se zdravotním omezením (VŠPO). Tazatelky a tazatelé ČSÚ během druhé poloviny letošního a následně i příštího roku navštíví zhruba 6 000 domácností, jejichž členové se kvůli svým zdravotním potížím dlouhodobě potýkají s omezeními v běžném životě. Výsledky pomohou zmapovat jejich životní situaci a poslouží pro lepší nastavení politik a programů zdravotní a sociální péče.
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9. Kriminalita v ČR a EU - 2012–2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9. Tisková zpráva: ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod
Český statistický úřad spustil novou vyhledávací aplikaci Databáze zahraničního obchodu se zbožím. Obsahuje údaje zahraničního obchodu se zbožím založené na principu změny vlastnictví mezi rezidenty v Česku a v zahraničí, a to v maximální možné míře podrobnosti.
15. 9. Statistika&My - září 2023
Kam se děti stěhují? Jak děti sportují? Do jakých chodí škol? A kolik jich vlastně v Česku je? Odpovědi na tyto otázky naleznete v zářijovém vydání časopisu Statistika&My. Dozvíte se také, že polovina pracujících u nás nevykonává těžkou fyzickou práci, dále pak můžete porovnat mzdy v EU. A věděli jste, že domácnosti vloni omezili spotřebu potravin?
15. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2023
Třetí číslo odborného časopisu přináší tyto články: Současný stav a perspektivy vývoje kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kraje Vysočina,  Využití administrativních zdrojů dat při vymezení obyvatelstva ve sčítání lidu 2021 v Česku, Geografické aspekty zmien náboženskej štruktúry Slovenska medzi sčítaniami 2001, 2011 a 2021. Nechybí ani pro třetí číslo každoročně aktualizovaná datová sada Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2022 podle krajů a okresů; Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2022.
15. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 9. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2013–2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2023
Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí dál mezičtvrtletně stagnovala. Pozitivní vliv investic, spotřeby a zahraniční poptávky kompenzovala nižší tvorba zásob. Pokračovalo zvolňování cenového růstu.
15. 9. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2023 (pouze anglicky)
Po předchozím česko-slovenském (4/2019) a česko-polském (3/2022) vydání se tak jedná již o třetí společné, tentokrát česko-maďarské, číslo a zároveň určité završení spolupráce statistických úřadů a vědců zemí V4 na stránkách odborného recenzovaného čtvrtletníku, který navíc letos získal Impact Factor.
15. 9. Porovnání krajů - aktualizace 15. 9. 2023
Porovnání vybraných ukazatelů postavení a vývoje krajů od roku 2000 pomocí animovaných grafů a map. Uživatel má možnost zobrazované ukazatele různě kombinovat a jejich zobrazení nastavovat podle vlastních potřeb.

Připravujeme:
18. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2023
18. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2023
18. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2023
18. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2023
18. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2023
18. 9. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2022
20. 9. Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2023
20. 9. Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010-2021
22. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 38. kalendářní týden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10