Newsletter - 37/2021

 

10. září 2021
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.
 

Vydali jsme:
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Tisková konference: Průmysl a stavebnictví v roce 2021
Dosavadní měsíce roku 2021 byly pro průmysl dobou postupného růstu z propadu způsobeného pandemií covid-19. Průmyslová produkce téměř dosáhla nejvyšší úrovně z první poloviny roku 2019. Stavební produkce, která pocítila dopad epidemie později, je zatím na loňské úrovni.
6. 9. Index stavební produkce - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Bytová výstavba - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Stavební povolení - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2021
Bilanci ovlivnila vyšší hodnota dovozu fosilních paliv.
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Index stavební produkce - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Průmysl - červenec 2021
Průmyslová produkce opět vzrostla, nové zakázky přibyly.
6. 9. Stavebnictví - červenec 2021
Pozemní stavitelství zpomalilo růst stavební produkce.
6. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Stavební povolení - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Stavební práce "S" - 2020 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Dokončené byty - 2020 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2020 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.

6. 9. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Maloobchod - červenec 2021
Obliba nákupů přes internet trvala.
7. 9. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 30. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 30. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2021
Vývozní i dovozní ceny pokračovaly v růstu.
10. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2021
Meziroční růst cen byl nejvyšší od listopadu 2008.
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2021
10. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

10. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2021
10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2021
 

Připravujeme:
13. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2021
13. 9. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2021
13. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2021
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2021
13. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2021
14. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2021
14. 9. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 31. kalendářní týden 2021
14. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 31. kalendářní týden 2021
15. 9. Porovnání krajů - aktualizace 15. 09. 2021
15. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2021
15. 9. Statistika&My - září 2021
16. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2021
16. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2021
16. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2021
16. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2021
16. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2021
17. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2021
17. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2021
 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz
 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.
 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .
 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10