Newsletter - 37/2020

 

11. září 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Index stavební produkce - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Bytová výstavba - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Stavební povolení - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2020
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,4 mld.
 Kč, který byl meziročně o 15,2 mld. Kč vyšší. 
7. 9.
Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Stavební povolení - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Průmysl - červenec 2020
Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,6 %.
7. 9.
Stavebnictví - červenec 2020
Stavební produkce v červenci reálně meziročně klesla o 10,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,7 %. Meziročně bylo zahájeno o 11,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 9,3 % bytů méně.
7. 9.
Průmysl - měsíční data - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Dokončené byty - 2019 - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Stavební práce "S" - 2019 - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019 - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Index průmyslové produkce - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Index stavební produkce - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - definitivní data 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9.
Návštěvnost v hotelech - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9.
Počet zemřelých - 29. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 29. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 9.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2020
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v srpnu stejná jako v červenci (meziměsíční změna 0,0 %). Snížení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo kompenzováno zvýšením cen především v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2020
V červenci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,2 %, dovozní ceny klesly o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2020
11. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2020
11. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2020

Připravujeme:
14. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2020
14. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2020
14. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2020
14. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2020
14. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2020
15. 9. Statistika&My - Září 2020
15. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2020
15. 9. Počet zemřelých - 29. kalendářní týden 2020
15. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 29. kalendářní týden 2020
16. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2020
16. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2020
16. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2020
16. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2020
16. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2020
17. 9. Porovnání krajů - aktualizace 17. 9. 2020
18. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2020
18. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 38. kalendářní týden 2020
18. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2020
18. 9. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2020 (pouze anglicky)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10