Newsletter - 37/2019

 

13. září 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
9. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci o 2,9 %.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Využívání informačních a komunikačních technologií studenty - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2019
V červenci 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny klesly o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %.
10. 9.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019
Na konci června měla Česká republika téměř 10,67 milionu obyvatel. Od počátku roku vzrostl počet obyvatel o 18,8 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace. Živě narozených dětí bylo o 2,1 tisíce méně než zemřelých osob. Sňatků opět meziročně přibylo.
11. 9.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 9.
Index průmyslové produkce - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 9.
Trendy na trhu práce v ČR - v roce 2018
Navzdory svižnému růstu spotřebitelských cen vzrostla loni kupní síla průměrných výdělků spotřebitelů o 5,3 %, nejsilněji za posledních patnáct let. Významné posílení koupěschopnosti pocítili zaměstnanci napříč všemi hlavními odvětvími a také ve všech krajích ČR.

13. 9.
Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2019
Meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) v obou čtvrtletích roku 2019 dosáhl 2,7 %. K růstu stále nejvíce přispívala domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a vládních institucí. Naopak vliv kapitálových výdajů oslabil. Zejména ve 2. čtvrtletí roku se do růstu HDP pozitivně promítala bilance zahraničního obchodu. Zlepšení přebytku bylo způsobeno spíše zpomalením dovozu. 
13. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.


Připravujeme:
16. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2019
16. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2019
16. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2019
16. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2019
16. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2019
18. 9. Tisková konference:
Jak se daří stavebnictví
18. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2019
19. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2019
20. 9. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2019 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
9. 9. WHO: Každou hodinu spáchá sebevraždu 90 osob
11. 9. Eurostat:
Na jednoho učitele připadá průměrně 15 prvňáčků
11. 9. Statistics Australia:
Čtvrtina lidí mladších 30 let má více než jedno zaměstnání

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10