Newsletter - 37/2018

 

14. září 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červenci.
10. 9.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 9.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018
Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň kukuřice na zrno, brambor ostatních, brambor sadbových, cukrovky technické, slunečnice na semeno, sóji a kukuřice na zeleno a siláž. Sklizeň kukuřice na zrno dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 6,43 t/ha 528 tis. tun, což je snížení proti loňskému roku o 60 tis. tun (o 10,1 %). Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 25,36 t/ha (loni 29,42 t/ha) celkem 581 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2017 méně o 108 tis. tun (o 15,7 %).
11. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červenci.
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2018
Na konci června letošního roku populace Česka čítala celkem 10,625 milionu obyvatel. Během prvního pololetí přibylo v obyvatelstvu 15,4 tisíce osob. O přírůstek se postaralo zahraniční stěhování, jehož saldo činilo 17,7 tisíce. Počet živě narozených dětí (55,7 tisíce) zůstal nižší než počet zemřelých osob (58,1 tisíce).
11. 9.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 9.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2018
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva od počátku roku.

13. 9.
Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 9.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 9.
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
17. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2018
17. 9. Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2018
17. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2018
17. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2018
17. 9. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2018
17. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2018
17. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2018
17. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2018
17. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2018
19. 9. Statistika&My - září 2018
20. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2018
21. 9. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2018 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
11. 9. FAO: Počet hladovějících se zvyšuje, je to každý devátý
12. 9. Eurostat: Výdaje na kulturu jsou nejvyšší v Maďarsku, Česko je deváté
13. 9. Eurostat: Regional Yearbook 2018

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10