Newsletter - 36/2022

 

9. září 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2022
Ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 111 Kč.
5. 9.
Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2022
Výsledky Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) přinesly pro 2. čtvrtletí 2022 meziroční nárůst zaměstnanosti o 123,2 tis. Zaměstnaných tak přibylo o 2,4 %. V mezičtvrtletním srovnání se zaměstnanost zvýšila o 14,8 tis. po očištění od sezónních vlivů. V meziročním nárůstu pracujících dominovalo zvýšení počtu pracujících žen o 73,7 tis., u věkových kategorií vyčníval přírůstek o 87,1 tis. u 45–64 let.

5. 9.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2017–2020
V roce 2020 přesáhly celkové výdaje na zdravotní péči1 v Česku hranici 500 mld. Kč a činily
526,2 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 19,5 % (86 mld. Kč). Mezi lety 2017–2019 se výdaje zvyšovaly v průměru o 8 % ročně. Nárůst výdajů v roce 2020 značně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. V roce 2020 tak poprvé zaznamenáváme jako součást výdajů na zdravotní péči například náklady na testování (PCR či antigenní testy) nebo bonifikace za hospitalizované pacienty s onemocněním covid-19. Od roku 2017 bylo na zdravotní péči v Česku vynaloženo necelých 1,75 bil. Kč.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Bytová výstavba - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební povolení - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - červenec 2022
Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 0,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 2,2 %.
6. 9.
Stavebnictví - červenec 2022
Stavební produkce v červenci reálně meziročně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 61,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 28,6 % bytů méně. Dokončeno bylo o 6,0 % bytů méně.
6. 9.
Index průmyslové produkce - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2022
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 22,8 mld. Kč, který byl meziročně o 12,4 mld. Kč větší. 

6. 9.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - měsíční data - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Dokončené byty - 2021 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2021 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební práce "S" - 2021 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Dokončené byty v obcích - 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.

7. 9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Maloobchod - červenec 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v červenci snížily reálně o 7,2 %, meziměsíčně klesly o 0,6 %.
7. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. I Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
První data o velikosti bytů ze Sčítání 2021 zveřejněná v červenci nyní ČSÚ rozšířil o další sady údajů. Zahrnují údaje o vybavení bytu kuchyní či kuchyňským koutem a počtu obytných místností včetně kuchyně. Průměrný byt v Česku má i s kuchyní 3,9 místností.
9. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 9.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2022
Podle zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 7 752 tis. tun při průměrném výnosu 5,97 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 349 tis. tun (o 4,7 %) a proti skutečnosti roku 2021 zvýšení o 527 tis. tun, tj. o 7,3 %. Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 27,60 t/ha (loni 29,44 t/ha) celkem 598 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2021 méně o 74 tis. tun (o 10,9 %).
9. 9. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 30. týden / červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 9.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 30. týden / červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
12. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2022
12. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2022
12. 9. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2022
12. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2022
12. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2022
12. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červenec 2022
12. 9. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červenec 2022
12. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2022
12. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2022
12. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2022
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2022
13. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2022
15. 9. Statistika&My - září 2022
15. 9. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2012–2021
15. 9. Porovnání krajů - aktualizace 15. 09. 2022
15. 9. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2021
16. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2022
16. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2022
16. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2022
16. 9. Indexy cen výrobců - srpen 2022
16. 9. Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2022
16. 9. Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2022
16. 9. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2022
16. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10