Newsletter - 36/2021

 

3. září 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
31. 8. Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2021
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,0 % a meziročně o 8,2 %. Pozitivní mezičtvrtletní vývoj HDP byl podpořen zejména růstem konečné spotřeby domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu.
31. 8.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Demografická ročenka krajů - 2011–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Školy a školská zařízení - školní rok 2020/2021
V uplynulém školním roce měly základní školy téměř milion žáků, o pětinu více než před deseti lety. Po výrazném poklesu a následné stagnaci opět roste i počet středoškoláků a vysokoškoláků. V případě základních a středních škol za to mohou populačně silné ročníky, u vysokých škol pak zejména zájem cizinců. 

31. 8.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 29. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 29. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2021
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci 74,4 % a oproti červenci 2020 se zvýšila o 0,2 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci letošního roku 2,8 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu.
1. 9.
Pracovní místa v ČSÚ - září 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Porážky hospodářských zvířat - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Výroba masa na jatkách - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 35. kalendářní týden 2021
3. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2021
Ve 2. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 11,3 %, reálně vzrostla o 8,2 %. Medián mezd činil 32 408 Kč. Meziroční indexy jsou do značné míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).
3. 9.
Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2021
Ve 2. čtvrtletí se trh práce začal postupně vzpamatovávat z karanténních opatření. Meziroční srovnání je poznamenané vychýlenou základnou minulého roku. Průměrná
mzda se meziročně nominálně zvýšila o 11,3 %, po promítnutí růstu cen reálné výdělky vzrostly o 8,2%. Zaměstnanost (dle VŠPS) klesla meziročně o 0,8 %, míra nezaměstnanosti byla o 0,6 p.b. vyšší.
3. 9.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 9.
Demografická ročenka měst - 2011–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2021
6. 9. Tisková konference:
Průmysl a stavebnictví v roce 2021
6. 9. Index stavební produkce - červenec 2021
6. 9. Bytová výstavba - červenec 2021
6. 9. Stavební povolení - červenec 2021
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2021
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2021
6. 9. Index stavební produkce - červenec 2021
6. 9. Průmysl - červenec 2021
6. 9. Stavebnictví - červenec 2021
6. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2021
6. 9. Stavební povolení - červenec 2021
6. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2021
6. 9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2021 (revize)
6. 9. Stavební práce "S" - 2020 revidovaná data
6. 9. Dokončené byty - 2020 revidovaná data
6. 9. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2020 revidovaná data
6. 9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2021 revize
6. 9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2021 revize
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červenec 2021
7. 9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2021
7. 9. Maloobchod - červenec 2021
7. 9. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2021
7. 9. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2021
7. 9. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červenec 2021
7. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2021
7. 9. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 30. kalendářní týden 2021
7. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 30. kalendářní týden 2021
8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2021
8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2021
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2021
10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2021
10. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2021
10. 9. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2021
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2021
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2021
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2021
10. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2021
10. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2021
10. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2021
10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10