Newsletter - 36/2020

 

4. září 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
31. 8. Demografická ročenka krajů - 2010 až 2019
Ročenka vybraných demografických údajů za roky 2010 až 2019. Údaje jsou přepočteny na území aktuálních krajů.

31. 8. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje
hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Trh práce v ČR - časové řady - 1993-2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Trh práce v ČR - časové řady (anglicky) - 1993-2019 (pouze anglicky)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8.
Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2020
Míra zaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci 74,2 % a oproti červenci 2019 se snížila o 1,0 p. b.  Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci letošního roku 2,7 % a meziročně se zvýšila o 0,7 p. b.
1. 9.
Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2020
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 8,7 % a meziročně o 11,0 %. Negativní vývoj HDP byl způsoben především poklesem zahraniční poptávky.
 
1. 9.
Pracovní místa v ČSÚ - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Počet zemřelých - 28. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 28. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2020
Ve 2. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 0,5 %, reálně poklesla o 2,5 %. Medián mezd činil 29 123 Kč.

3. 9.
Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2020
Trh práce byl ve 2. čtvrtletí výrazně ovlivněn dopady bezprecedentních protiinfekčních opatření, se kterými se však začal postupně vyrovnávat a také se strukturálně proměňovat. Odvětvový vývoj byl proto výrazně diferencovaný. Celkově se průměrná mzda nominálně zvýšila o 0,5 %, k tomu však značně vzrostly ceny, takže reálně výdělky poklesly o 2,5 %.
3. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2020
4. 9.
Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Maloobchod - červenec 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 1,9 %, bez očištění o 3,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,8 %.
4. 9.
Porážky hospodářských zvířat - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Demografická ročenka měst - 2010 až 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Výroba masa na jatkách - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2020
7. 9. Tisková konference:
Stavebnictví za časů koronaviru
7. 9. Index stavební produkce - červenec 2020
7. 9. Bytová výstavba - červenec 2020
7. 9. Stavební povolení - červenec 2020
7. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2020
7. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2020
7. 9. Stavební povolení - červenec 2020
7. 9. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - červenec 2020
7. 9. Průmysl - červenec 2020
7. 9. Stavebnictví - červenec 2020
7. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2020
7. 9. Dokončené byty - 2019 - revidovaná data
7. 9. Stavební práce "S" - 2019 - revidovaná data
7. 9. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019 - revidovaná data
7. 9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
7. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2020
7. 9. Index stavební produkce - červenec 2020
7. 9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
7. 9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2020 (revize)
7. 9. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - definitivní data 2019
8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2020
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2020
8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2020
8. 9. Počet zemřelých - 29. kalendářní týden 2020
8. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 29. kalendářní týden 2020
9. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2020
10. 9. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2020
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2020
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2020
10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2020
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2020
10. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2020
10. 9. Porovnání krajů - aktualizace 10. 09. 2020
11. 9. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2020
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2020
11. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2020
11. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2020
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10