Newsletter - 36/2019

 

6. září 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
3. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2019
Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně se zvýšila o 4,3 %. Medián mezd činil 29 127 Kč.

3. 9.
Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2019
Zaměstnanost v Česku se udržuje na rekordně vysokých hodnotách, avšak mezičtvrtletně v 2. čtvrtletí 2019 nevzrostla. Poptávka podniků po pracovní síle se dosud udržuje na vysoké úrovni. Růst průměrné mzdy o 7,2 % byl mírně slabší než v předchozím období, po očištění o vliv inflace byl reálný mzdový nárůst 4,3 %.
4. 9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Výroba masa na jatkách - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Maloobchod - červenec 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 7,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,1 %.  
5. 9. Služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Návštěvnost v hotelech - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - červenec 2019
Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,2 %.
6. 9.
Stavebnictví - červenec 2019
Stavební produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 24,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 2,3 % bytů méně.
6. 9.
Průmysl - měsíční data - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební povolení - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Bytová výstavba - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod - červenec 2019
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 0,1 mld.
  Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku. 
6. 9. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Dokončené byty - 2018 - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební práce "S" - rok 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize 1)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební povolení - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Demografická ročenka měst - 2009 až 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.


Připravujeme:
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2019
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2019
10. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2019
10. 9. Využívání informačních a komunikačních technologií studenty - 2018
10. 9. Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2019
10. 9. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2019
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019
11. 9. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2019
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019
11. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2019
11. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2019
12. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2019
12. 9. Trendy na trhu práce v ČR - v roce 2018
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2019
13. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2019
13. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2019 

Informace ze světa:
3. 9. Statistics Norway: Čtyři z deseti zdravotně postižených mají práci
4. 9. Eurostat:
Výdaje na zdravotní péči představují desetinu HDP
6. 9. Destatis:
Elektřina vyrobená z kalových plynů by pokryla roční spotřebu Frankfurt nad Mohanem
 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10