Newsletter - 36/2018

 

7. září 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2018
Ve 2. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,6 %, reálně se zvýšila o 6,2 %. Medián mezd činil 27 236 Kč.

4. 9.
Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2018
Na českém trhu práce pokračuje vrcholné období. N
ezaměstnanost se udržela na historicky nízké úrovni kolem 120 tisíc osob, výsledky výběrového šetření pracovních sil v domácnostech také přinesly nárůst zaměstnanosti u pracujících na kratší úvazky. Všechny údaje dokumentují rekordně vysokou poptávku podniků po pracovní síle. Zopakoval se proto silný růst výdělků z 1. čtvrtletí 2018 a průměrná mzda meziročně opět nominálně vzrostla o 8,6 %. Reálný mzdový růst byl přitlumen inflací na 6,2 %.
5. 9.
Maloobchod - červenec 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 4,4 %, bez očištění o 5,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.
5. 9.
Služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - červenec 2018
Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,7 %, bez očištění byla vyšší o 10,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 11,2 %.
6. 9.
Stavebnictví - červenec 2018
Stavební produkce v červenci 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 14,2 %, bez očištění se zvýšila o 15,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 23,5 %. Meziročně bylo zahájeno o 4,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 55,3 % bytů více.
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební povolení - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Bytová výstavba - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod - červenec 2018
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 4,8 mld. Kč, který byl meziročně o 2,9 mld. Kč větší.

6. 9.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební práce "S" - rok 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Dokončené byty - 2017 - revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Návštěvnost v hotelech - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2018
10. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2018
10. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2018
10. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018
11. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2018
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2018
11. 9. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2018
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2018
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2018
13. 9. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 2. čtvrtletí 2018
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 2. čtvrtletí 2018
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 2. čtvrtletí 2018
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2. čtvrtletí 2018
14. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2018
14. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2018
14. 9. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2018

Informace ze světa:
3. 9. Statistics Netherlands: Návštěvníků kempů v prvním pololetí přibylo
6. 9. Eurostat: Jak (nejen) studentům vysvětlit ekonomické indikátory? Eurostat má návod
6. 9. Destatis: Mezi dnešními třicátníky je podíl vysokoškoláků dvojnásobný než mezi šedesátníky

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10