Newsletter - 36/2017

 

8. září 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 9.
Vývoj mezd zaměstnanců - 2. čtvrtletí 2017
Výsledky statistik
Výběrového šetření pracovních sil v domácnostech za 2. čtvrtletí 2017 ukazují rekordně vysokou míru zaměstnanosti 15–64letých (73,3 %), zároveň míra nezaměstnanosti klesla pod úroveň nejnižších hodnot od počátku jejího sledování a byla stále nejnižší ze všech zemí EU. Výsledky podnikových statistik ČSÚ potvrdily významný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců, který byl provázen akcelerujícím růstem mezd.
5. 9.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2017 (revize 2. čtvrtletí 2017)
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Maloobchod - červenec 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v červenci reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,6 %, stejně jako bez očištění. 
5. 9.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 9.
Služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2017 (revize 2. čtvrtletí 2017)
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 9.
Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2017 (revize 2. čtvrtletí 2017)
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 9.
Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2017
Ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,6 %, reálně se zvýšila o 5,3 %. Medián mezd činil 24 896 Kč.

5. 9.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2017 (revize 2. čtvrtletí 2017)
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 9.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 9.
Průmysl - červenec 2017
Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 3,3 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 9,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 7,6 %.
6. 9.
Stavebnictví - červenec 2017
Stavební produkce v červenci 2017 reálně meziročně vzrostla o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,7 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 50,0 %. Bylo zahájeno meziročně o 36,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 13,3 % bytů více.
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2017 (revize 2. čtvrtletí 2017)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Index stavební produkce - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Stavební povolení - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Bytová výstavba - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod - červenec 2017
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,1 mld. Kč, který byl meziročně o 1,9  mld. Kč větší.
6. 9. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 9.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2017 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 9.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2017 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9.
Chov prasat - k 31. 7. 2017
Podle stavu k 31. červenci 2017 se počet prasat proti stejnému období minulého roku snížil o 7,8 tis. kusů (tj. o 0,5 %), z toho počty prasnic vzrostly o 0,3 tis. kusů (o 0,3%). U krajů došlo k největším meziročním změnám stavů prasat ve Zlínském kraji (nárůst o 30,4 %) a v Karlovarském kraji (pokles o 16,5%). Proti stavu k 31. 12. 2016 stavy prasat vzrostly o 5,7 %, stavy prasnic zaznamenaly růst o 2,5 %.
8. 9.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2017
Publikace je určena nejen úzce profesně zaměřeným pracovníkům, ale i širší odborné veřejnosti z oblasti výroby a obchodu s ropou, ropnými produkty a zemním plynem v ČR a také odborným analytickým pracovištím různých organizací.

8. 9.
Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven - 2. čtvrtletí 2017
Statistická publikace obsahuje předběžné výsledky za 2. čtvrtletí 2017 a údaje za stejné období roku 2016, které jsou na srovnatelné úrovni. Jedná se především o ukazatele Předepsané pojistné, Náklady na zdravotní služby a vybrané ukazatele Aktiv a Pasiv.
8. 9.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2017
Podle zpřesněných odhadů ČSÚ se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 6 742 tis. tun při průměrném výnosu 5,34 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 32 tis. tun (o 0,5 %) a proti skutečnosti roku 2016 snížení o 988 tis. tun, tj. o 12,8 %.
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2017
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2017
11. 9. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - srpen 2017
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2017
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2017
11. 9. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2017
12. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2017
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2017
13. 9. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 2. čtvrtletí 2017
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2. čtvrtletí 2017
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 2. čtvrtletí 2017
13. 9. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 2. čtvrtletí 2017
15. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2017
15. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2017
15. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - 2015 - srpen 2017
15. 9. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2017

Informace ze světa:
4. 9. Eurostat: Od roku 2010 se počet kuřáků snížil o pětinu
5. 9. Eurostat:
Více než polovina švédských domácností je jednočlenných
7. 9. Statistics New Zealand: Zaměstnanost zdravotně postižených se liší podle věku

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10