Newsletter - 35/2023

 

1. září 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 8. Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2023
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí meziročně  o 0,4 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %. Meziroční pokles HDP byl ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a úbytkem zásob, naopak pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
29. 8. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 8. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 8. Pozvánka na tiskovou konferenci: Stavebnictví v datech
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2023
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červenci 2,8 %. Meziročně se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,4 %.
31. 8. Obce Plzeňského kraje - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8. Spotřební výdaje domácností - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8. Demografická ročenka měst - 2013–2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 8. Školy a školská zařízení - školní rok 2022/2023
Ve školním roce 2022/23 vzrostl v České republice počet dětí na všech stupních škol. V mateřských školách to bylo o 2,4 %, na základních školách o 4,5 % a na středních školách o 3,8 %. Stalo se tak zejména díky přijímání ukrajinských dětí na české školy. Počet žáků v posledním ročníku základních škol se za posledních pět let zvýšil o 36,2 %. 
1. 9. Výroba masa na jatkách - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 35. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
4. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2023
4. 9. Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2023
4. 9. Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2023
4. 9. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - srpen 2023
6. 9. Tisková konference: Stavebnictví v datech
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2023
6. 9. Index stavební produkce - červenec 2023
6. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2023
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2023
6. 9. Stavební produkce a zakázky - červenec 2023
6. 9. Stavební povolení a bytová výstavba - červenec 2023
6. 9. Stavební povolení - červenec 2023
6. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2023
6. 9. Průmysl - červenec 2023
6. 9. Stavebnictví - červenec 2023
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červenec 2023
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2023
6. 9. Dokončené budovy - 2022 revidovaná data
6. 9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2023 (revize)
6. 9. Stavební práce "S" - 2022 revidovaná data
6. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2023
6. 9. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červenec 2023
6. 9. Dokončené byty v obcích - 2022 revize
7. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2023
7. 9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2023
7. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2023
7. 9. Maloobchod - červenec 2023
7. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2023
8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2023
8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2023
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2023
8. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10