Newsletter - 34/2022

 

26. srpna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.
 

Vydali jsme:

22. 8. Indexy cen průmyslových výrobců - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022
V mysliveckém roce 2021/2022 padly v Česku rekordy v odstřelech zvěře jelení a daňčí, odstřel černé zvěře byl druhý nejvyšší v historii. Na území Česka bylo 5 787 honiteb, z toho 201 obor a 286 bažantnic. Honební pozemky zaujímaly plochu 6,9 milionu hektarů.
24. 8. Konjunkturální průzkumy - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 8. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 8. Konjunkturální průzkumy - srpen 2022
Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 94,1, při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 2,6 bodu na hodnotu 97,6, indikátor důvěry spotřebitelů vzrostl o 3,5 bodu na hodnotu 77,1. 
25. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 34. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 8. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 26.8.2022
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů v České republice ve 14 tematických skupinách doplněné animovanými grafy.
26. 8. Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
 

Připravujeme:

29. 8. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - červen 2022
30. 8. Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022
30. 8. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2022
31. 8. Školy a školská zařízení - školní rok 2021/2022
31. 8. Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2018 až 2022
31. 8. Demografická ročenka měst - 2012–2021
1. 9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2022
1. 9. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2022
1. 9. Výroba masa na jatkách - červenec 2022
1. 9. Pracovní místa v ČSÚ - září 2022
1. 9. Úřední deska ČSÚ - září 2022
2. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 35. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz
 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10