Newsletter - 33/2021

 

13. srpna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 8. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2021
Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 13,8 %, bez očištění o 14,8 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 3,4 %.
9. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Chov prasat - 1. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2021 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2021
Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla 116 277 tun, v meziročním srovnání to bylo o 4,3 % více, avšak převážně vlivem nízké srovnávací základny loňského roku. Bylo vyrobeno 54 717 tun vepřového (+6,4 %), 17 996 tun (+4,3 %) hovězího a 43 542 tun (+1,8 %) drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně zvedly o 3,3 % a jatečné drůbeže o 0,9 %. Přímý nákup mléka meziročně klesl na 782 787 tis. litrů (−2,1 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za cenu 8,84 Kč/l, tj. meziročně o 2,9 % vyšší.
9. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2021
Ve 2. čtvrtletí 2021 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 51,3 % a počet přenocování o 56,1 %. Návštěvnost se tak po pěti čtvrtletích poklesu dostala do kladných čísel. V porovnání s předcovidovým obdobím ale stále nedosahuje ani třetiny objemu návštěv z roku 2019.

10. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2021
V červnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,4 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,4 %.
10. 8.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 1,0 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v červnu a nejvíce od července 2020.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - červenec 2021
10. 8.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 26. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 26. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Tisková zpráva:
Během voleb nabízí ČSÚ vyhrazené připojení pro média
Český statistický úřad bude výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR průběžně zveřejňovat na webu volby.cz. Zároveň opět poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům a umožní zástupcům médií návštěvu přebíracích míst.
11. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Odhady sklizní - červenec 2021
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 995 tis. tun a řepky 1 079 tis. tun. V meziročním srovnání je úroda základních obilovin o 293 tis. tun nižší (−4,0 %) a řepky se sklidí o 166 tis. tun méně (−13,3 %). Naproti tomu předpokládaná sklizeň máku 31 tis. tun je nejvyšší za posledních deset let.
11. 8.
Lidské zdroje v informačních technologiích - 2020
V současné době u nás pracuje jako ICT odborník již 210 tisíc osob a jejich podíl na zaměstnané populaci se pohybuje okolo 4 %. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda činila v roce 2020 bezmála 62 tisíc korun a byla o 23 tisíc korun vyšší než průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku.

12. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2021
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2021
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2021
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 2. čtvrtletí 2021
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2021
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2021
16. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2021
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2021
16. 8. Spotřební výdaje domácností - 2020
17. 8. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 27. kalendářní týden 2021
17. 8. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 27. kalendářní týden 2021
20. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 33. kalendářní týden 2021
20. 8. Indexy cen průmyslových výrobců - červenec 2021
20. 8. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10