Newsletter - 33/2020

 

14. srpna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
10. 8. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Tisková zpráva:
Během voleb ČSÚ nabízí vyhrazené připojení pro média
Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML) zřídí ČSÚ v průběhu voleb vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků.
11. 8.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Počet zemřelých - 25. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 25. kalendářní týden 2020
12. 8. Tisková konference:
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Zatím nejmodernější sčítání lidu v naší historii proběhne za sedm měsíců a online. Listinné formuláře následně vyplní pouze ti, kteří možnost sečíst se přes internet nevyužijí. Již v září ale Český statistický úřad provede zkušební sčítání.
12. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2020
Vybrané informace o jednotlivých městech a obcích Jihočeského kraje (věková struktura obyvatelstva, struktura pozemků, podnikatelské subjekty, dokončené byty, nezaměstnanost aj.)

13. 8.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu.
13. 8.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2020
Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2020 proti 1. čtvrtletí 2020 zvýšily o 3,9 %, ceny dovozu o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %. Meziročně ceny vývozu ve 2. čtvrtletí vzrostly o 2,6 %, ceny dovozu se snížily o 0,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 103,1 %.
13. 8.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2020
V červnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,6 %.
13. 8.
Indexy spotřebitelských cen - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8.
Odhady sklizní - červenec 2020
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 045 tis. tun a řepky 1 145 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 27 tis. tun vyšší (+0,4 %), zatímco řepky se sklidí v důsledku poklesu osevní plochy o 12 tis. tun méně (−1,0 %). Předpokládaná sklizeň máku 29 tis. tun je proti loňskému roku o více než pětinu vyšší (+23,5 %).
14. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 8.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 33. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
17. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2020
17. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2020
17. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2020
17. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2020
17. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2020
17. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2020
17. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 2. čtvrtletí 2020
18. 8. Počet zemřelých - 26. kalendářní týden 2020
18. 8. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 26. kalendářní týden 2020
19. 8. Analýza ekonomického vývoje - v roce 2019
20. 8. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2020
21. 8. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červen 2020
21. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 34. kalendářní týden 2020
21. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10