Newsletter - 33/2019

 

16. srpna 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
12. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,2 p. b. více než v červnu.
12. 8. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 8. Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2019
V červnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,0 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
12. 8. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 8. Index průmyslové produkce - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 8. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2019
Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 nezměnily, ceny dovozu vzrostly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně se ceny vývozu ve 2. čtvrtletí zvýšily o 1,7 %, ceny dovozu o 1,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %.
12. 8. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2019
Podle zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 6 988 tis. tun při průměrném výnosu 5,49 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená snížení očekávané produkce základních obilovin o 31 tis. tun, tj. o 0,4 %. Při porovnání s loňskou skutečností je to více o 519 tis. tun, tj. o 8,0 %. 
13. 8. Odhady sklizní - červenec 2019
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 988 tis. tun a řepky 1 194 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 519 tis. tun vyšší (+8,0 %), zatímco řepky se sklidí o 216 tis. tun méně (−15,3 %). Předpokládaná sklizeň máku 25 tis. tun je proti loňsku téměř dvojnásobná.
13. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 8. Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2019
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 2,7 %.
15. 8. Statistika&My - červenec/srpen 2019
Tématem letního dvojčísla je cestovní ruch. Po světě cestuje již 1,4 mld. populace. Češi loni rekordně navštěvovali zahraničí. V seznamování skutečně platí, že vrána k vráně sedá. Dnešní sucho ukazuje člověku, co může nastat. Češi se do počítačových kurzů nehrnou. Dvě třetiny pracujících používají IT.
15. 8. ICT odborníci v České republice a jejich mzdy - 2018
V roce 2018 bylo v ČR celkem 206,4 tis. lidí, kteří se profesně věnovali informačním a komunikačním technologiím (ICT). Mediánový výdělek specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) činil v roce 2018 přes 52 000 Kč měsíčně a od roku 2013 se zvýšil o 11 500 korun. Alespoň třetina firem však má problém odpovídajícího odborníka nalézt.
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2019
Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,5 %, průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,9 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 12,1 %, průmyslových výrobců o 2,1 %, stavebních prací o 3,9 % a tržních služeb pro podniky o 2,5 %.
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8. Analýza ekonomického vývoje - v roce 2018
V roce 2018 reálně vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) o 3,0 %. Ekonomiku poháněla především domácí poptávka. Slabší vliv na růst v porovnání s předchozími lety měla bilance zahraničního obchodu. Hospodářské zpomalení v některých významných ekonomikách Evropské unie se totiž negativně projevovalo na části domácího vývozu. Zároveň byl silný růst domácí spotřební i investiční poptávky zčásti saturován dovozem, což dále zhoršovalo bilanci.

Připravujeme:
19. 8. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 2. čtvrtletí 2019
19. 8. Indexy spotřebitelských cen - červenec 2019
19. 8. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červen 2019
20. 8. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2019
23. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Informace ze světa:
14. 8. Eurostat: Míra úmrtnosti v důsledku napadení se stále snižuje
16. 8. Eurostat: Dovolená na zaoceánské lodi začíná nejčastěji v Itálii

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10