Newsletter - 33/2018

 

17. srpna 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2018
Podle zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 6 345 tis. tun při průměrném výnosu 5,07 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 47 tis. tun, tj. o 0,7 %. Při porovnání s loňskou skutečností je to méně o 515 tis. tun, tj. o 7,5 %.
13. 8. Odhady sklizní - červenec 2018
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 345 tis. tun a řepky 1 287 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 515 tis. tun nižší (−7,5 %), řepky se sklidí o 141 tis. tun více (+12,3 %). Předpokládaná sklizeň máku 15 tis. tun je o čtvrtinu nižší než loni (−25,9 %).
14. 8.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 8.
Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2018
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,3 %.
15. 8.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 8.
Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2018
V červnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
16. 8.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2018
Ceny vývozu ve 2. čtvrtletí 2018 proti 1. čtvrtletí 2018 vzrostly o 1,3 %, ceny dovozu o 1,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se ceny vývozu ve 2. čtvrtletí snížily o 1,6 %, ceny dovozu o 2,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy cen výrobců - červenec 2018
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 % a stavebních prací o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,4 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací byly vyšší shodně o 3,4 %, ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.
16. 8.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 8.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 8.
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
20. 8. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2018
20. 8. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 2. čtvrtletí 2018
23. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018
24. 8. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - srpen 2018
24. 8. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červen 2018
24. 8. Konjunkturální průzkum (Rychlá informace) - srpen 2018
24. 8. Konjunkturální průzkumy (Otevřená data) - srpen 2018

Informace ze světa:
13. 8. Statistics Norway: Daří se sladit rodičovství a práci? Ano, ale za jakou cenu
14. 8. Eurostat: Největším výrobcem zmrzliny bylo vloni s 517 mil. Německo, Itálie až druhá
15. 8. FAO: Naučte své děti jíst luštěniny

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů. Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10