Newsletter - 32/2023

 

11. srpna 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Index stavební produkce - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Index průmyslové produkce - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2023
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 33,4 mld. Kč lepší výsledek.
7. 8. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Stavební produkce a zakázky - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Stavební povolení a bytová výstavba - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Stavební povolení - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Průmysl - červen 2023
Průmyslová produkce v červnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,8 %.
7. 8. Stavebnictví - červen 2023
Stavební produkce v červnu meziročně vzrostla o 1,0 %, meziměsíčně byla vyšší o 2,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,7 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 15,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 18,3 % bytů méně, dokončeno bylo o 4,0 % bytů více.
7. 8. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Průmysl - měsíční data - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8. Doprava - naturální ukazatele roční - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Návštěvnost v hotelech - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Služby - 2. čtvrtletí 2023
Ve 2. čtvrtletí tržby za služby klesly mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 3,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo odvětví dopravy a skladování.
8. 8. Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2023
Ve druhém čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 5,8 milionu hostů, v tom bylo 3,2 milionu domácích a 2,5 milionu cizinců. Počet přenocování se zvýšil o 14,5 % na 13,8 milionu nocí.
8. 8. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Chov prasat - první polovina 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Chov skotu - první polovina 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2023
Ve 2. čtvrtletí pokračoval pokles výroby masa, meziročně o 2,2 %.  Toto snížení způsobil výrazný pokles výroby vepřového (−6,7 %), zatímco výroba zbývajících druhů masa byla meziročně vyšší - hovězího o 4,0 % a drůbežího o 1,1 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,9 %.
8. 8. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 25. týden / červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 25. týden / červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8. Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2023
V červnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, meziročně poklesly o 3,0 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně klesly o 9,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,5 %, meziročně 107,1 %.
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2023
Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 8,8 %, což bylo o 0,9 procentního bodu méně než v červnu.
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8. Odhady sklizní - červenec 2023
Na základě druhého letošního odhadu sklizní k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 123 tis. tun. Předpokládaná sklizeň je srovnatelná s pětiletým průměrem (+0,1 %), ale v meziročním srovnání je o 446 tis. tun nižší (−5,9 %). Řepky se sklidí 1 215 tis. tun, o 48 tis. tun více než v loňském roce (+4,1 %). Odhadovaná sklizeň máku 19 tis. tun je meziročně o 14,2 % nižší.

Připravujeme:
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2023
15. 8. Demografická ročenka krajů - 2013–2022
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2023
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2023
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2023
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2023
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2023
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2023
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 2. čtvrtletí 2023
16. 8. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2023
16. 8. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 2. čtvrtletí 2023
17. 8. Registrace ekonomických subjektů - 2. čtvrtletí 2023
18. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 33. kalendářní týden 2023
18. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10