Newsletter - 32/2022

 

12. srpna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
8. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Index stavební produkce - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Index stavební produkce - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Bytová výstavba - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Stavební povolení - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Průmysl - červen 2022
Průmyslová produkce v červnu meziročně reálně vzrostla o 1,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 15,5 %.
8. 8.
Stavebnictví - červen 2022
Stavební produkce v červnu reálně meziročně vzrostla o 0,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 14,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 31,6 % bytů méně. Dokončeno bylo o 4,7 % bytů více.
8. 8.
Index průmyslové produkce - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.
 
8. 8.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Chov prasat - 1. pololetí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Stavební povolení - leden až červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Průmysl - měsíční data - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2022
Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,1 %. Mezičtvrtletně tržby ve službách1) po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 2,4 %.
9. 8. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2022
Výroba masa pokračovala ve 2. čtvrtletí v mírném poklesu a dosáhla 113 089 tun, meziročně byla o 2,7 % nižší. Největší snížení bylo zaznamenáno u hovězího (−6,6 %), nejméně klesla výroba drůbežího (−1,9 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat strmě vzrostly.
9. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2022
Ve druhém čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 5 milionů hostů, v tom bylo 3,1 milionu domácích a 1,9 milionu ze zahraničí. Počet přenocování se zvýšil o 190 % na 12 milionů nocí. 

9. 8.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 25. týden / červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 25. týden / červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2022
V červnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,8 %, meziročně o 16,5 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,4 %, meziročně o 21,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,4 %, meziročně 96,3 %.
10. 8.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 8.
Odhady sklizní - červenec 2022
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 403 tis. tun a řepky 1 073 tis. tun. V meziročním srovnání je předpokládaná sklizeň základních obilovin o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %), řepky se sklidí o 48 tis. tun více (+4,7 %). Odhadovaná sklizeň máku 20 tis. tun je meziročně o třetinu nižší (−32,9 %).
11. 8.
Spotřební výdaje domácností - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
15. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2022
15. 8. Demografická ročenka krajů - 2012–2021
15. 8. Registrace ekonomických subjektů - 2. čtvrtletí 2022
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2022
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 2. čtvrtletí 2022
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2022
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2022
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2022
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2022
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2022
18. 8. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
19. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 33. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10