Newsletter - 32/2020

 

7. srpna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
3. 8. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2020
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně snížila o 83,3 tis. osob a dosáhla 5 212,6 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 23,9 tis. Obecná míra nezaměstnanosti stoupla na 2,4 %. Výrazně se zvýšil počet ekonomicky neaktivních o 86,1 tis.

3. 8.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 8.
Pracovní místa v ČSÚ - srpen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 8.
Doprava - naturální ukazatele roční - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 8.
Většina pracujících vidí dopady krize jako dočasné - 2. čtvrtletí 2020
Český statistický úřad doplnil standardní Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) od 1. dubna o mimořádné zjišťování dopadů stávající krize na trh práce. Výsledky tohoto speciálního zjišťování ukazují, že dopady koronavirové krize pocítilo u svých zaměstnavatelů 43 % zaměstnanců a ve svém podnikání ji zažilo 60 % samostatně výdělečně činných. Zároveň je označila výrazná většina postižených krizí jako dočasné. Jen 18 % zaměstnanců a 28 % podnikatelů soudilo, že dopady nelze překonat ani s pomocí nějakého vládního programu.
4. 8. Porážky hospodářských zvířat - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 8.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 8.
Výroba masa na jatkách - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 8.
Počet zemřelých - 24. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 8.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 24. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Maloobchod - červen 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu snížily reálně o 2,0 %, bez očištění stagnovaly. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.
5. 8.
Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP - 2013-2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8. Tisková zpráva:
Webový portál Statistika&MY v novém
Web magazínu Českého statistického úřadu Statistika&MY má nový design. Svým čtenářům nabízí teď kromě článků z rozmanitých oblastí statistiky a rozhovorů s inspirativními osobnostmi i poutavé infografiky, videa či virtuální knihovnu.
5. 8.
Statistika&My - červenec –srpen 2020
Prázdninové číslo časopisu se věnuje příjmům a životním podmínkám domácností. Pračka, telefon a televizor již nevypovídají o materiální deprivaci.
Největším zdrojem příjmů českých domácností je zaměstnání. Příjmy domácností stoupají. Proč tedy i chudoba? Svět na cestě z chudoby. Život úřednické rodiny po vzniku Československa. Jaká bude úroda?
6. 8.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Index stavební produkce - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Bytová výstavba - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební povolení - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod se zbožím - červen 2020
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld.
 Kč, který byl meziročně o 17,6 mld. Kč vyšší. 
6. 8.
Zahraniční obchod se zbožím - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební povolení - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8. Průmysl - červen 2020
Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 11,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 13,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,4 %.
6. 8.
Stavebnictví - červen 2020
Stavební produkce v červnu reálně meziročně klesla o 11,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 25,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 19,3 % bytů méně.
6. 8.
Průmysl - měsíční data - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Index průmyslové produkce - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Index stavební produkce - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Chov prasat - 1. pololetí 2020
Podle stavu k 30. 6. 2020 se počet prasat meziročně zvýšil o 11 tis. kusů (tj. o 0,7 %), z toho počty prasnic klesly o 811 kusů (o 0,9 %) a počty prasniček vzrostly o 4,2 tis. kusů (o 10,9 %). Proti stavu k 31. 12. 2019 stavy prasat vzrostly o 0,8 %, stavy prasnic zaznamenaly pokles o 0,9 %.
7. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2020
Ve druhém čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 82,9 % a počet přenocování poklesl o 81,7 %. Propad návštěvnosti v dubnu dosáhl 98,9 %, v květnu 94,1 % a výsledky za červen hovoří o poklesu počtu ubytovaných hostů o 60,8 %.

7. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2020
Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 19,8 %, bez očištění o 19,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 14,4 %.
7. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2020 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 8. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2020
10. 8. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2020
10. 8. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2020
11. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2020
11. 8. Počet zemřelých - 24. kalendářní týden 2020
11. 8. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 24. kalendářní týden 2020
12. 8. Tisková konference:
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
12. 8. Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2020
13. 8. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2020
13. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2020
13. 8. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2020
13. 8. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2020
13. 8. Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2020
13. 8. Indexy spotřebitelských cen - červenec 2020
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2020
13. 8. Odhady sklizní - červenec 2020
14. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2020
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2020
14. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 33. kalendářní týden 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10