Newsletter - 32/2019

 

9. srpna 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 8. Porážky hospodářských zvířat - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Průmysl - červen 2019
Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,9 %.
6. 8.
Stavebnictví - červen 2019
Stavební produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 22,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 8,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 29,0 % bytů více.
6. 8. Průmysl - měsíční data - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Index stavební produkce - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební povolení - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Bytová výstavba - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod - červen 2019
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,4
  mld.  Kč, který byl meziročně o  5,0  mld. Kč vyšší.
6. 8.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Stavební povolení - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Index stavební produkce - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 8.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Maloobchod - červen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 6,2 %, bez očištění o 4,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,7 %.  
7. 8. Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Chov prasat - 1. pololetí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2019
Ve 2. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, bez očištění o 0,9 %. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně stagnovaly.
8. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2019
Ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,9 % a počet přenocování o 3,8 %. Návštěvnost nepřetržitě roste již šestým rokem a dynamika růstu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala.

8. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2019 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 8.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 8.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.


Připravujeme:
12. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2019
12. 8. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2019
12. 8. Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2019
12. 8. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2019
12. 8. Index průmyslové produkce - červen 2019
12. 8. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2019
12. 8. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2019
13. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2019
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2019
13. 8. Odhady sklizní - červenec 2019
13. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2019
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2019
14. 8. Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2019
15. 8. Statistika&My - červenec/srpen 2019
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2019
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2019
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2019
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2019
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2019
16. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2019
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2019
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 2. čtvrtletí 2019
16. 8. Analýza ekonomického vývoje - v roce 2018 

Informace ze světa:
6. 8. Eurostat: Dojíždění do práce přes hranici regionů
8. 8. Statistics Slovenia:
Nejvíce pracovníků chybí ve stavebnictví
9. 8. Statistics New Zealand:
Počet turistů z Asie se výrazně snížil
 


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10