Newsletter - 31/2022

 

5. srpna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
1. 8. Porážky hospodářských zvířat - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 8.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červnu letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 3,2 %.
1. 8.
Výroba masa na jatkách - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 8.
Doprava - naturální ukazatele roční - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 8.
Trh práce v ČR - časové řady - 1993-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 8.
Statistika&My - srpen 2022
Letní dvojčíslo se zaměřilo na povodně roku 2002. Na 56 stranách toho ale najdete mnohem více. Přináší rozhovor s ředitelkou odboru informačních služeb Petrou Kuncovou, dále se dozvíte např. že ve statistice národních účtů se živelní katastrofy projevují nejvýrazněji v subsektoru pojišťoven, přečtete si, kolik máme volných pracovních míst, jaké jsou překážky v práci ciziců ale třeba i to, proč je nás po sčítání méně.
3. 8.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2022
Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 123,2 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesl o 28,7 tis. a počet ekonomicky neaktivních 15letých a starších se snížil o 82,9 tis.
3. 8.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 8.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 8.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 31. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 8.
Maloobchod - červen 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v červnu snížily reálně o 6,0 %, meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.

Připravujeme:
8. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022
8. 8. Chov skotu - 1. pololetí 2022
8. 8. Index stavební produkce - červen 2022
8. 8. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022
8. 8. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2022
8. 8. Index stavební produkce - červen 2022
8. 8. Bytová výstavba - červen 2022
8. 8. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2022
8. 8. Stavební povolení - červen 2022
8. 8. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2022
8. 8. Průmysl - červen 2022
8. 8. Stavebnictví - červen 2022
8. 8. Index průmyslové produkce - červen 2022
8. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022
8. 8. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červen 2022
8. 8. Chov prasat - 1. pololetí 2022
8. 8. Návštěvnost v hotelech - červen 2022
8. 8. Stavební povolení - leden až červen 2022
8. 8. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červen 2022
8. 8. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červen 2022
8. 8. Průmysl - měsíční data - červen 2022
9. 8. Služby - 2. čtvrtletí 2022
9. 8. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2022
9. 8. Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2022
9. 8. Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2022
9. 8. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2022
9. 8. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červen 2022
9. 8. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 2. čtvrtletí 2022
9. 8. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červen 2022
9. 8. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 25. týden / červen 2022
9. 8. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 25. týden / červen 2022
10. 8. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2022
10. 8. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červen 2022
10. 8. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červen 2022
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2022
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - červenec 2022
10. 8. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2022
10. 8. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2022
10. 8. Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2022
11. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2022
11. 8. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2022
11. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2022
11. 8. Odhady sklizní - červenec 2022
12. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2022
12. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10