Newsletter - 31/2020

 

31. července 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27. 7  Indexy cen průmyslových výrobců - červen 2020
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně byly nižší o 0,3 %.
27. 7.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - červen 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 3,3 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v květnu.
28. 7. Počet zemřelých - 23 kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 7.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 23. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 7.
Zemědělství - 2. čtvrtletí 2020
Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho bylo vyrobeno 36 374 tun (−8,6 %) v dubnu, 35 934 tun (−10,4 %) v květnu a 39 179 tun (+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny jatečného skotu (−5,9 %), kdežto ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 Kč za kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %) za průměrnou cenu 8,58 Kč/litr (−3,8 %).
30. 7.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2020
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červnu 74,0 % a oproti červnu 2019 se snížila o 1,3 procentního bodu.
31. 7.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 31. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 7.
Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP – 2015–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 7.
Euroregiony v České republice - 2014–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 7.
Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2014–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 7.
Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2020
Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 8,4 % a meziročně o 10,7 %.

Připravujeme:
3. 8. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2020
3. 8. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 2. čtvrtletí 2020
3. 8. Pracovní místa v ČSÚ - srpen 2020
3. 8. Doprava - naturální ukazatele roční - 2019
4. 8. Porážky hospodářských zvířat - červen 2020
4. 8. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2020
4. 8. Výroba masa na jatkách - červen 2020
4. 8. Počet zemřelých - 24. kalendářní týden 2020
4. 8. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 24. kalendářní týden 2020
5. 8. Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2020
5. 8. Maloobchod - červen 2020
5. 8. Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP - 2013-2019
6. 8. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červen 2020
6. 8. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2020
6. 8. Index stavební produkce - červen 2020
6. 8. Bytová výstavba - červen 2020
6. 8. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020
6. 8. Stavební povolení - červen 2020
6. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2020
6. 8. Zahraniční obchod se zbožím - červen 2020
6. 8. Stavební povolení - červen 2020
6. 8. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - červen 2020
6. 8. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2020
6. 8. Průmysl - červen 2020
6. 8. Stavebnictví - červen 2020
6. 8. Průmysl - měsíční data - červen 2020
6. 8. Index průmyslové produkce - červen 2020
6. 8. Index stavební produkce - červen 2020
6. 8. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2020
7. 8. Chov prasat - 1. pololetí 2020
7. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 32. kalendářní týden 2020
7. 8. Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2020
7. 8. Návštěvnost v hotelech - červen 2020
7. 8. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2020
7. 8. Chov skotu - 1. pololetí 2020
7. 8. Služby - 2. čtvrtletí 2020
7. 8. Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2020 - doplnění
7. 8. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2020
7. 8. Služby - měsíční indexy tržeb - červen 2020
7. 8. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10