Newsletter - 29/2019

 

19. července 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

 

Vydali jsme:

15. 7. Organizační statistika - 2. čtvrtletí 2019
Publikace obsahuje údaje o organizační struktuře národního hospodářství, je sestavena z dat vedených v Registru ekonomických subjektů.

15. 7.
Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - rok 2018
Vybrané ukazatele finančního hospodaření podnikatelských subjektů v průmyslu v třídění podle sekcí, příp. i oddílů CZ-NACE - finanční ukazatele tokové (výkony, spotřeba materiálu a energie a náklady na služby, přidaná hodnota).

15. 7.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

15. 7. Index průmyslové produkce - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 7.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

17. 7.
Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2019
Ceny zemědělských výrobců ve 2. čtvrtletí 2019 oproti 1. čtvrtletí 2019 vzrostly o 0,4 %,
průmyslových výrobců o 1,2 %, stavebních prací, podle odhadů, o 1,6 % a tržních služeb pro podniky o 1,5 %.
Ve 2. čtvrtletí 2019 byly meziročně c
eny zemědělských výrobců vyšší o 11,0 %, ceny průmyslových výrobců o 3,5 %, stavebních prací, podle odhadů, o 5,2 % a tržních služeb pro podniky o 2,6 %.
17. 7.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

17. 7.
Indexy cen výrobců - červen 2019
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 12,9 %, průmyslových výrobců o 2,5 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,5 %.
17. 7.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

17. 7.
Indexy cen zemědělských výrobců - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

17. 7.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 7.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 7.
Indexy spotřebitelských cen - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 7.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:

24. 7. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červenec 2019
24. 7. Konjunkturální průzkum - červenec 2019
24. 7. Konjunkturální průzkumy - červenec 2019
25. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - červen 2019
25. 7. Indexy cen průmyslových výrobců - červen 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10