Newsletter - 28/2021

 

9. července 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 7. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech v 1. čtvrtletí 2021 formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji o správních obvodech obcí s rozšířenou působností (v Praze o správních obvodech a městských částech) za rok 2020 a daty o dočasné pracovní neschopnosti podle krajů a okresů v roce 2020. Uvedeny jsou také změny území okresů a SO ORP platné od 1. 1. 2021.

7. 7.
Průmysl - měsíční data - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index stavební produkce - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Bytová výstavba - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Stavební povolení - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Zahraniční obchod se zbožím - květen 2021
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,3 mld. Kč, což byl meziročně o 6,9 mld. Kč lepší výsledek.
7. 7.
Zahraniční obchod se zbožím - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index stavební produkce - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Průmysl - květen 2021
Průmyslová produkce v květnu reálně meziročně vzrostla o 25,3 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 46,5 %.
7. 7.
Stavebnictví - květen 2021
Stavební produkce v květnu reálně meziročně vzrostla o 5,8 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 15,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 20,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,1 % bytů méně.
7. 7.
Index průmyslové produkce - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Stavební povolení - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 21. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 21. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Maloobchod - květen 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 5,8 %, bez očištění o 8,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 7,3 %.
8. 7.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Návštěvnost v hotelech - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 7. Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2021
13. 7. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červen 2021
13. 7. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - květen 2021
13. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2021
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2021
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - červen 2021
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2021
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2021
13. 7. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - květen 2021
13. 7. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 22. kalendářní týden 2021
13. 7. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 22. kalendářní týden 2021
14. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2021
15. 7. Ceny sledovaných druhů nemovitostí - zrušené vydání
15. 7. Organizační statistika - 2. čtvrtletí 2021
16. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 28. kalendářní týden 2021
16. 7. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 1. čtvrtletí 2021
16. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červenec 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10