Newsletter - 28/2020

 

10. července 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index stavební produkce - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Bytová výstavba - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Stavební povolení - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2020
7. 7. Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. čtvrtletí 2020
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji správních obvodech obcí s rozšířenou působností za rok 2019 (v Praze o správních obvodech a městských částech) a daty o nemocnosti podle krajů a okresů v roce 2019 .
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2020
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší.
7. 7.
Zahraniční obchod se zbožím - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Stavební povolení - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Průmysl - květen 2020
Průmyslová produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 25,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 13,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 34,7 %.
7. 7.
Stavebnictví - květen 2020
Stavební produkce v květnu reálně meziročně klesla o 7,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,8 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 10,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 15,3 % bytů více.
7. 7.
Průmysl - měsíční data - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index průmyslové produkce - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Index stavební produkce - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Výroba masa na jatkách - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Počet zemřelých - 20. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 20. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Maloobchod - květen 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,0 %, bez očištění se snížily o 0,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 11,6 %.
8. 7.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Návštěvnost v hotelech - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 3,3 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v květnu.
10. 7.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 28. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2020
Ve 2. čtvrtletí 2020 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2020 o 0,3 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2020 o 3,1 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí 2020.
10. 7.
Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2020
V květnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,8 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,5 %.
10. 7.
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2004 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy spotřebitelských cen - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 7.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2020
14. 7. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červen 2020
14. 7. Počet zemřelých - 21. kalendářní týden 2020
14. 7. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 21. kalendářní týden 2020
15. 7. Organizační statistika - 2. čtvrtletí 2020
15. 7. Ceny sledovaných druhů nemovitostí - odhad 2019
15. 7. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - rok 2019
16. 7. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 1. čtvrtletí 2020
17. 7. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červen 2020
17. 7. Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2020
17. 7. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červen 2020
17. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 29. kalendářní týden 2020
17. 7. Indexy cen zemědělských výrobců - červen 2020
17. 7. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červen 2020
17. 7. Indexy cen výrobců - červen 2020
17. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červenec 2020 


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na
press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10