Newsletter - 27/2021

 

2. července 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2021
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 2,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně mírně zvýšila o 0,2 % a míra úspor poklesla o 1,3 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procentního bodu.
29. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Index cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Roční národní účty - 2019, 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2021 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 20. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 20. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2021
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2021 schodku 136,3 mld. Kč, což představovalo 9,9 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,1 % HDP, zatímco výdaje 49,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 11,7 p. b. na 44,1 % HDP.
30. 6. Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Čísla z první ruky Praha (anglicky) - 2020 (pouze anglicky)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Základní ukazatele národních účtů - 1990-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Čísla z první ruky Praha - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Energetika - Energetická bilance ČR - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Statistická data pro územně analytické podklady - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Dluh sektoru vládních institucí - 1.čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1.čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2011–2020
V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo 15% meziroční nárůst. Z roku na rok se roční úhrn zemřelých přitom běžně mění jen o nízké jednotky procent.
1. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2021
V květnu byla míra nezaměstnanosti na 3,4 %
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7. Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2021
1. 7. TRH PRÁCE (krajské srovnání) - 2020
1. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2020
2. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2021
2. 7. Odhady sklizní - červen 2021
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 767 tis. tun a řepky 1 072 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 520 tis. tun nižší (−7,1 %) a řepky se sklidí o 173 tis. tun méně (−13,9 %).
2. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2021
2. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2021
2. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7. Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2014-2021

Připravujeme:
7. 7. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – 1. čtvrtletí 2021
7. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2021
7. 7. Index stavební produkce - květen 2021
7. 7. Bytová výstavba - květen 2021
7. 7. Stavební povolení - květen 2021
7. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2021
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2021
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2021
7. 7. Index stavební produkce - květen 2021
7. 7. Průmysl - květen 2021
7. 7. Stavebnictví - květen 2021
7. 7. Index průmyslové produkce - květen 2021
7. 7. Stavební povolení - květen 2021
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2021
7. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2021
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - květen 2021
7. 7. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 21. kalendářní týden 2021
7. 7. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 21. kalendářní týden 2021
8. 7. Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2021
8. 7. Maloobchod - květen 2021
8. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2021
8. 7. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2021
8. 7. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - květen 2021
8. 7. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2021
9. 7. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2021
9. 7. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - květen 2021
9. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10