Newsletter - 27/2020

 

3. července 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 6.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Index cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby - 2000 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Základní ukazatele národních účtů - 1990 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 2,1 % a míra úspor stoupla o 0,7 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 3,9 procentního bodu.

30. 6.
Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 1. čtvrtletí 2020 (pouze anglicky)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2019
Pohyb a věková struktura obyvatel kraje, okresů, SO ORP, SO POÚ a obcí k 31. 12. 2019. Publikace je doplněna údaji o věkovém složení obyvatel Plzeňského kraje v letech 2009–2019, řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů.

30. 6.
Statistická data pro územně analytické podklady - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Roční národní účty - revize celé časové řady
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Energetika - Energetická bilance ČR - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Počet zemřelých - 19. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 19. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Statistika zahraničních afilací - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí 2020 schodku 65,4 mld. Kč, což představovalo 4,83 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,22 % HDP, zatímco výdaje 45,06 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 0,64 p. b. na 32,80 % HDP.

1. 7.
Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Trh práce (krajské srovnání) - 2019
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.

2. 7.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2020
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu 74,4 % a oproti květnu 2019 se snížila o 0,5 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu letošního roku 2,5 % a meziročně se zvýšila o 0,4 procentního bodu.
3. 7.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 27. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Porážky hospodářských zvířat - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Odhady sklizní - červen 2020
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 784 tis. tun a řepky 1 135 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 234 tis. tun nižší (−3,3 %) a řepky se sklidí o 22 tis. tun méně (−1,9 %).
3. 7.
Osevní plochy zemědělských plodin - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Regionální satelitní účet cestovního ruchu - 2015 až 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2020
7. 7. Index stavební produkce - květen 2020
7. 7. Bytová výstavba - květen 2020
7. 7. Stavební povolení - květen 2020
7. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2020
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2020
7. 7.
Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. čtvrtletí 2020
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2020
7. 7. Stavební povolení - květen 2020
7. 7. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - květen 2020
7. 7. Průmysl - květen 2020
7. 7. Stavebnictví - květen 2020
7. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2020
7. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2020
7. 7. Index průmyslové produkce - květen 2020
7. 7. Index stavební produkce - květen 2020
7. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2020
7. 7. Počet zemřelých - 19. kalendářní týden 2020
7. 7. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 19. kalendářní týden 2020
8. 7. Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2020
8. 7. Maloobchod - květen 2020
8. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2020
8. 7. Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2020
8. 7. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2020
9. 7. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2020
9. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2020
9. 7. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - květen 2020
10. 7. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - květen 2020
10. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2020
10. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 28. kalendářní týden 2020
10. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2020
10. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2020
10. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2020
10. 7. Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2020
10. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2004 - 2019
10. 7. Indexy spotřebitelských cen - červen 2020
10. 7. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10